Az új teremtés

2 Korintus 5:16-21

1)Bevezetés

Mi a világtörténelem legnagyobb tragédiája?

A COVID 19? 2001. szeptember 11.? A világháborúk? A gazdasági világválságok?

A történelem legnagyobb tragédiája egy régebbi eset. Az éden kerti engedetlenség. Az az eset, amit csak úgy említ a Biblia, hogy a bűneset.

Mi romlott el a bűneset által? Miben okozott a legnagyobb kárt az édenben elkövetett engedetlenség? Én úgy értékelem, hogy a kapcsolatokban.

Ádám és Éva Istennel való idillikus kapcsolata félelemmel teljes lett. Ádám és Éva közötti kapcsolata vádlóvá lett, azaz a másikat hibáztatták a tettükért.

Ádám és Éva fiai nem tudtak egymást elfogadva élni, így Kain testvérének, Ábelnek a gyilkosa lett.

Mi okozta a kapcsolatromlást? A kiinduló pontja az az engedetlenség. Ebből következett, hogy nem tudtak már úgy tekinteni egymásra, a másikra, mint azelőtt. Megváltozott a figyelem, az érzékelés és az értékelés is. Kialakult a gyanakvás, irigység, versengés, melyeket áthat a hiúság.

2)Mi a megoldás?

Aki érzi ennek az állapotnak a súlyát, a megromlott viszonyoknak a leterhelő hatását, az sietős érdeklődéssel teszi fel a kérdést: Van erre megoldás? Ki lehet ebből szabadulni? Lehetnek a kapcsolatok újra jók, boldogok, harmonikusak?

Igen. Isten évezredeken keresztül ezen dolgozott. A vele megromlott kapcsolatot akarta helyre állítani, hogy ezáltal az emberek közötti kapcsolatban is változást tudjon elérni.

 • Szövetségre lép Noéval. (1 Mózes 9:11)
 • Kiválasztja Ábrahámot és fiát, unokáját. Ebből indul ki, hogy a magát megismertetni akaró Istent úgy emlegetik, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. A kapcsolatot kereső és kezdeményező Isten.
 • Mózesen keresztül is hasonlót tesz. Ezt még fokozza a törvény. Mi is az első pontja a Tízparancsolatnak? „Én az Úr vagyok a te Istened…” Hozzá tehetnénk, hogy te pedig az alkotásom, kiválasztottam. Kapcsolat ez is.
 • Ez mind mind előkészített egy újabb hatalmas lépést a kapcsolat helyreállításában. Isten arra készült, hogy küldi a Fiát.

Nagyon szépen kifejezik ezt a következő igék, ami egyébként Jézus nagy horderejű imádsága:

Ján 17:22-24 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: Én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt.

Az Atya és Jézus célja, hogy újra kapcsolatban legyenek az emberrel. Jézus ezért jött, hogy rendbe hozza az elromlott kapcsolatot.

3)Ez békülési folyamat.

Az elromlott kapcsolatra egy megoldás van, az pedig a békülés. Ahhoz, hogy az emberi kapcsolataink rendbe jöjjenek, békülni kell. Nem csupán az egyes emberekkel, hanem Istennel.

Úgy gondolom, leszögezhetek egy állítást. Az emberi kapcsolatok problémái az Istennel való kapcsolat problémáiból erednek. Ha zavar van az Istennel való kapcsolatban, zavar lesz az emberi kapcsolatokban is. Úgy is megközelíthetjük, ha valakinek emberi kapcsolataiban vannak problémák, az tünete lehet annak, hogy az Istennel való kapcsolatában is probléma van.

Tehát békülni kell. Ez az Isten ajánlata.

Ahhoz, hogy valaki elmondhassa, minden újjá lett és hogy már senkit nem ismerek test szerint – ezekről még beszélek majd – ahhoz ki kell békülni Istennel. Pál is így érvel:

2Kor 5:18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által

Pál, aki már túl van a békülésen, és el tudja mondani magáról, hogy miden újjá lett és már nem ismer senkit test szerint ezt nem önmagának tulajdonítja, hanem a megbékéltető Istennek.

*Nagyon fontos kérdés áll ma előttünk. Megbékéltél-e már Istennel? Rendezve van-e a kapcsolatod Vele? Ez egy életbe vágó kérdés.

Sokan nem értik ezt, mert azt mondják, hogy nem haragszom én Istenre. Ez lehet, hogy csak addig igaz, amíg nem történik valami váratlan, nehéz helyzet. Akkor lehet, mindjárt indulatok, számonkérés fakad ki az emberből.

*Tudjátok, mi az Istennel való kapcsolat egyik legjobb jelzője? A hála és a megelégedés. Az elégedetlenség és a hála hiánya a rossz kapcsolatra utal.

A békülés szükségének van egy másik oldala is. Ne csak azt vizsgáld, hogy te haragszol-e Istenre, hanem azt, hogy Isten haragszik-e rád.

Micsoda? Szabad ilyet kérdezni? Szabad Istent úgy említeni, mint aki haragudhat? Igen.

Gondoljuk végig! Jézus, aki által megbékéltetett mindent magával engesztelő áldozat volt.

1Ján 2:1-2 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is.

Engesztelés ott kell, ahol van harag. Azt kell engesztelni, aki haragszik. Kit engesztelt ki Jézus a halálával? Istent. Tehát Neki van haragja felénk. Jézus ezt a haragot veszi el rólunk.

Ján 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

Nos, tehát nem azért kell békülni, mert haragszol Istenre, hanem mert Ő haragszik rád. Ezt ne úgy értsd, hogy Ő egy sértődős valaki, aki felhúzta az orrát, mert valami rosszat tettél. Ő kénytelen haragudni, mert tökéletesen igaz és igazságos. Ha élhetek ezzel a zavaros képpel, Ő nem örül, hogy haragudhat, Ő szomorú, hogy haragudni kell. Ő nem dédelgeti a haragot, hanem a lehető leghamarabb el akarja felejteni. Tudod, hogy teszi ezt? Úgy, hogy egykor Fia szenvedte el a haragját és csak azt kéri, hogy ezt fogadd el helyettesítő áldozatnak. Ha nem teszed, akkor nem tud helyettesítőt kirendelni, magadnak kell a haragot elszenvedni.

*Ha beléphetek Pál helyébe most én is azt mondom. „Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek, meg az Istennel!”

4)Hogy újjá legyen minden.

Ez a megbékélés kell ahhoz, hogy a régi elmúljon és minden újjá legyen. Elengedhetetlen a folyamatos békesség Istennel ahhoz, hogy helyes hozzáállásunk legyen az egymás ismerete tekintetében.

A megbékéléssel létrejön annak alapja, hogy már ne csak test szerint működjenek bennünk a folyamatok, hanem lehetőség legyen a Lélek szerintire is. Tehát el kell érni, hogy Lélek által éljünk, hogy tudjunk Lélek szerint is járni.

Gal 5:25-26 Ha a Lélek által élünk, a Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

De mit is jelent ez, hogy az újjá teremtett ember már senkit nem ismer test szerint?

Nem látja, milyen a termete, milyen színű a haja, vagy a szeme, milyen a testtartása? Természetesen ezeket mind észleli, ezek alapján is ismeri a körülötte lévőket.

Éppen arra vonatkozik a kijelentés, hogy most már nem ezek számítanak. Nem ilyen külsőségek alapján akarja ismerni az embereket.

Senkit nem ismerünk test szerint.

Ez egyszerre jelent egy felismerés és egy igyekezetet is. Az újjászületett ember rájön, hogy tud úgy tekinteni az emberekre, ahogy előtte soha nem tudott. Ugyanakkor kell egy elhatározás, hogy nem is akar másképp tekinteni rájuk. Nem akarja test szerint szemlélni, figyelni az embertársát, hanem Lélek szerint kívánja ezt gyakorolni.

Mit jelent ez az irány?

 • Nem a másikról szól, hanem rólam, abban az értelemben, hogy mindig előbb magamat vizsgálom és értékelem egy kapcsolatban és csak azt követően nézem a másikat.
 • Inkább önismeret, mint mások ismerete. Aki lélek szerint akarja ismerni a felebarátait, testvéreit, az egyre jobban igyekszik Lélek szerint ismerni önmagát.
 • Nem ösztön, hanem akarat. Be kell látni, hogy az új teremtés sem ösztönösen tud mindenkit Lélek szerint ismerni, figyelni, ezért ki kell mondani, ahhoz hogy ne test szerint ismerjem az embereket, folyamatosan koncentrálni kell erre.
 • A test szerinti inkább önmagára irányul, mint másokra.
  • Nem elismer, hanem elismerést követel.
  • Nem adni akar, hanem elvár.
  • Nem figyelni kíván, hanem a figyelem középpontjában akar lenni.
  • Nem szolgálni akar, hanem kiszolgálást vár el.
  • Nem alázatos hozzáállást igyekszik megvalósítani, hanem alázatos hozzáállást igényel másoktól.
 • A nem test szerinti ismeret alapvetően egy dolgot néz az emberben, mégpedig azt, hogy Isten teremtménye. Aki vagy még elveszett, ezért kegyelmet kell felé közvetíteni, vagy már megváltott, ezért a testvérem.

Jézus sem ismerjük test szerint.

 • Nem az irányítható Jézust látjuk, ahogy Péter tette és azt mondta, hogy nem történhet meg veled, hogy szenvedj és meghalj. Vagy ahogy az úrvacsorán meg akarta tiltani neki, hogy megmossa a lábát. Jézust már úgy látjuk, mint aki irányítani akar és ezt el is fogadjuk.
 • Nem úgy tekintünk rá, mint aki testi jólétet garantáló Úr, hanem aki üdvösséget szerző Megváltó.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s