A bűnbocsánat a legnagyobb ajándék

Lukács 5:17-26

1)Bevezetés

Miért jött Jézus? Mi a fő küldetése?

Jézus az ember megmentéséért jött. A megváltást elvégezve szeretne mindenkit az örök életbe vezetni azáltal, hogy újjászüli élő reménységre.

Minden szó, minden tett, amit Jézus elvégzett, ezt hivatott szolgálni. Minden azt bizonyítja, hogy Jézus az ember Megváltója.

Ez a történet is ezt igazolja.

2)Jézus népszerű tanító, de Isten szolgája

Nem tudjuk, hol történt mindez, amit a mai történet leír. Az biztos, hogy szinte az egész országból jött a hallgatóság. Olyan lehetett, mint ma egy ismert zenész koncertje, ahova az ország minden területéről jönnek emberek.

*Mekkora különbség a két kor között. Ha egy zenész csak Budapesten tart koncertet, több tízezer ember megy el meghallgatni. Ha egy tudományos tanító járja végig az ország városait, néhány száz ember vesz jegyet az előadásra, pedig „helybe jött” a tanító. Még ettől is csekélyebb közönségre számíthat az, aki bibliai témában szeretne tanítani.

Jézust tehát az egész országban ismerik és szeretnék hallgatni. Ő készségesen beszél Isten országáról. Ez érdekli is az embereket.

Van a történetben egy apró részlet, ami rámutat Jézus alázatára, szolgai küldetésére is. Ezzel együtt pedig arra, hogy Ő semmit nem csinált magától, egyéni elképzelések alapján.

A tanítás ezen alkalmával az Úr ereje arra indította, hogy gyógyítson. Megvan a hatalma arra, hogy betegeken segítsen, meggyógyítva őket, ezt mégsem csak úgy végzi, mintegy demonstratív erőfitogtatás. Figyel az Atyára és ebben a kérdésben is engedelmeskedik neki. Jézus nagyon sokat beszél, tanít, hirdeti Isten igazságát, és olykor betegeket is gyógyít. Ez is mit bizonyít? Hogy nem az egészség a fő cél, hanem az örök élet. Nem a test megújulása fontos mindenek felett, hanem a lélekben való újjászületés.

*Jézus tudta, hogy a csodák nem mentik meg az embereket. Azok csak bizonyítékai lehetnek a Messiási hatalmának. Ezért van, hogy legtöbbet tanít, olykor – egyébként nem kevésszer – pedig gyógyít.

3)Érkezik a beteg is

Kialakul az „együttállás”. Jézus már megkapta az indíttatást arra, hogy gyógyítson, de épp még nincs ott a beteg. Még nem látható, de már jön. Hamarosan bekövetkezik a találkozás és megtörténik a csoda.

*Tapasztaltad már, hogy az életünkben gyakran így, két szálon zajlanak az események? Megvan az Úr szándéka valamire és ez találkozik az ember vágyával, akaratával, igyekezetével. Ha ez létrejön, ott változások történhetnek. Ezt ne csak beszámolókból ismerd meg, hanem személyes átélésből is! Ha érzel vágyat, kíváncsiságot, már az is az Úr munkája, de a találkozáskor még többet tapasztalhatsz.

Ján 6:44 Senki sem jöhet énhozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt, én pedig feltámasztom majd az utolsó napon.

Ján 14:6 Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

*Hiszem, hogy Isten vonzza az embereket a Fiúhoz. Csak ezt sokan nem ismerik fel, vagy ellenállnak neki. Illetve még az is fennáll, hogy nem találják az utat az emberek. Ezért kell nekünk útkészítővé válni. Sajnos a világ is vonzza az embereket. Ez egy komoly ellenerő.

Férfiak hoztak egy béna embert

Lukács csak annyit ír, hogy férfiak hozták a beteget, Márk viszont beszámol arról is, hogy a béna embert négyen hozzák Jézushoz. Mekkora üzenet ez a mai embereknek!

Van egy beteg ember. Ki tudja, mióta béna már! És mégis van négy ember, aki kapcsolatban van vele, akik készek összefogni a segítségére, akik összehangoltan tudnak támogatóvá válni.

Ma egy beteg, tehetetlen embernek lehet, hogy nincs négy barátja. Ha van is négy ismerőse, kicsi a valószínűsége, hogy egyszerre tudják azt mondani, feláldozom az egyik napomat, hogy segíteni tudjunk neki. Mert sajnos nagyon érezhető a megírt prófécia, hogy az utolsó időben „az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” (2 Timóteus 3:2-4)

Tudom, vannak kivételek, vannak jó szándékot bizonyító megnyilvánulások. Ilyen az is, hogy több mint 345 millió forint gyűlt össze felajánlásokból a „Jónak lenni jó” programban a COVID miatt árván maradt gyerekek segítésére. Lehet, hogy pénzt fognak kapni az érintettek. De lesz-e emberük, akivel beszélgethetnek, aki segít, ha orvoshoz kell vinni a gyereket, ha ügyeket kell intézni? Lesz-e emberük, ha egyszerűen csak társaságot szeretne az egyedül maradt szülő?

A bénának voltak emberei. Nem féltek megérinteni, hordágyra tenni, biztatni őt. Nem sajnálták az időt, a fáradtságot érte. Ez többet ér minden szónál.

Hallottam egy történetet. Egy katolikus papról és a segítőjéről szól. Tizennyolc évig szolgáltak együtt. A segítő minden vasárnap meghallgatta a tanításokat. Egyszer elkerült más helyre a pap, de később újra találkoztak. Ezen a találkozáson mondta a segítő a papnak. Tudja, mi a legemlékezetesebb nekem az együtt töltött tizennyolc évből? A pap izgatottan várta, hogy vajon melyik igehirdetését fogja megemlíteni. A segítő azt mondta. Az a legemlékezetesebb nekem abból az időből, amikor beteg voltam, az autójával elvitt az orvoshoz. Ez mély nyomokat hagyott bennem.

Közel ezer prédikáció, rengeteg tanítás, fontos üzenetek, szavak milliói érték el a pap szolgálatain keresztül. Mégis mi maradt meg? A tettek, a segítségnyújtás. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell szólni, biztatni, beszélni az embereknek, de be kell látni, hogy a szavaktól többet ér a tett. Jusson csak eszünkbe, mit mond Jézus az utolsó napról! Kik fognak a jobb keze felől állni? Akik sokat beszéltek a rászorulóknak? Nem. Azok, akik segítettek. Gondolkodjunk erről!

*Kikerülhetetlen, hogy segítőkké váljunk. Hogy elvigyünk embereket Krisztushoz.

4)A csodák csodája

A segítők bátor fellépése révén a kiszorított ember egyszer csak a középpontban lévő egyénné válik. Ott fekszik Jézus előtt középen. Nem azért került középpontba, mert a média sztárt faragott belőle, nem az emberek figyelmének a középpontjába került. Ez az ember Jézus számára vált akkor és ott középponti szereplővé. Jézus most rá összpontosított.

*Vágysz arra, hogy így kerülj középpontba? Sokan képzelik el, hogy milyen jó lenne az emberek tekintetétől kísérve középpontban lenni valamilyen kiemelkedő teljesítmény miatt. Biztos te is gondoltál már ilyenre? De tudod-e, hogy ettől van jobb középponti állapot is? Az, amikor nem emberek figyelnek rád, hanem a világ Megváltója, Jézus figyel rád koncentráltan. Vágysz erre a figyelemre? Vágysz arra, hogy értékeljen téged és segítsen neked? Ez lehetséges ma is.

Jézus a hitből megvalósuló összefogást látva szólal meg. A jelenlévők nem ezt várták. Mi mit várnánk, ha valakit Jézushoz vinnénk? Ha mi lennénk a rászoruló, milyen szavakat remélnénk?

Jézus ennyit mond: Ember, megbocsáttattak a te bűneid.

Vajon Jézus a legtöbbet adta, ami csak adható? Vajon minden hatalmát latba vetette, amikor ezt kimondta? Igen. Mert a legtöbb, mi adható az embernek, a legtöbb, amire szüksége van az embernek, az a bűnbocsánat. A legnagyobb hatalom, ami ezen a földön megnyilvánulhat az a bűnbocsánat hatalma. Minden más e mögé szorul. Minden más csak utána kullog.

*Mi a legnagyobb vágyad ebben az életben? Mi a legtöbb, amit el szeretnél érni? Mi a legnagyobb esemény, amit át szeretnél élni? A bűneid bocsánata ott van az első helyen? A bűnnek, mint az Istentől elszakító állapotnak a feloldozása első helyre került már a céljaid között? Hidd el, hogy ez a legtöbb, mi kapható és adható ebben az életben.

A jelenlévő emberek között többen káromlásnak minősítették Jézus szavait. Magukban kimondták ennek az okát. Csak Isten bocsáthat meg bűnöket. Mi a probléma? Ezek az írástudók és farizeusok csak egy embert, egy tanítót látnak maguk előtt. Nem ismerték fel még a Messiást Jézus személyében.

Milyen különös, hogy Jézus még az akadékoskodó, őt káromlónak minősítő személyeknek is segíteni akar. Felveszi az ő logikájukat és aszerint mutat rá, mi az igazi hatalom és ajándék, ami egy ember életében megnyilvánulhat.

Kérdezi őket. Mi könnyebb: ezt mondani: megbocsáttattak a te bűneid, – vagy pedig ezt mondani: Kelj fel és járj? Mi a könnyebb, mi igényel kisebb erőt, illetve mi nehezebb, mi igényel több erőt és hatalmat? Kinek van nagyobb hatalma, aki bűnöket bocsát meg, vagy aki csodákat tesz? Csodát sajnos a Sátán is tud tenni. Az utolsó idők megtévesztő álprófétái is tudnak produkálni csodákat, hogy megtévesszék még akár a választottakat is. De kinek van hatalma valóságosan megbocsátani a bűnt? Egyedül Istennek. Ezt a kritikusok is kimondták.

Jézus tehát segíteni akarja azt, hogy felismerjék, ki van közöttük. Enged a tudatlanságnak, és a hibás értékrendnek, hogy bizonyítsa az igazi hatalmát. A gyógyulás csodája adott pillanatban, adott személyeknél nagyobb jelentőséggel bír, azaz egy bizonyító jelként működik. Ezért Jézus kimondja a betegnek: Kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza! A szavak és a következmények bizonyító és rámutató erővel bírnak. Rámutatnak arra, hogy Jézusnak nemcsak a betegségen van hatalma, hanem a bűnök bocsánatán is. A csoda egy jel arra nézve, hogy a Megváltó van közöttük, aki a bűnösök megváltásáért jött, nem pedig a test gyógyításáért.

*Egy biztos. Mindenkinek szüksége van Krisztusra. Beláttad már ezt? Kérdés, hogy miért érezzük, hogy szükségünk van Rá? Mert nem vagyok elég egészséges, elég erős, elég gazdag, elég sikeres? Vagy azért, mert bűnös vagyok? Hát ez az igazi szükség.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s