Amikor Isten visszavonja ígéretét

1 Sámuel 2:27-36

1)Bevezetés

Bármennyire is furcsa, a Bibliában is találunk ellentmondásosnak tűnő részeket. A sok olvasással ezt észre is vesszük. Ezek alaposabb vizsgálatra ösztönöznek. Most is ezt élhetjük át.

Feszültség teljes helyzettel állunk szemben.

Ha tudjuk, mit mond a Biblia Istenről abban a vonatkozásban, hogy Ő változik-e és változtat-e. Két igénk van a témában:

Amikor Bálák felbéreli Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt.

4Móz 23:19 Isten nem ember, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené?

Amikor Saul királysága felett dönt Isten.

1Sám 15:29 Izraelnek erőssége pedig nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem ember ő, hogy valamit megbánjon.

A mai igénkben pedig a következőt olvastuk:

Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr: Nem így lesz!” (2:30)

2)Isten változtatni kényszerül

Azt szoktam mondani, hogy nem személyes hibájából, hiányosságából kiindulva történik meg, hanem épp a tökéletessége és hibátlan igazságossága miatt.

Mi emberek azért kényszerülünk változtatásra, mert nem vagyunk elég körültekintőek, nem rendelkezünk átfogó ismerettel, nem látunk előre az időben. Isten ilyen okok miatt egyáltalán nem kényszerül változtatásra. Sőt éppen azért kell olykor ilyen megnyilvánulásokat tenni, mert nagyon is előre látó.

A mai eset sem egy kapkodó Úr viselkedése, hanem egy következetes Isten jogos reakciója. Jó előre megmondott dolgokat a papság szolgálatával kapcsolatban:

4Móz 18:1-2 Ekkor azt mondta az ÚR Áronnak: Te, fiaid és atyád háza fogjátok hordozni a szent hajlék körül elkövetett vétkek büntetését. Te és fiaid fogtok bűnhődni a papi szolgálat közben elkövetett bűnökért. Vedd magad mellé testvéreidet, Lévi törzsét, atyád nemzetségét is! Melletted legyenek, és neked szolgáljanak. Te pedig és a fiaid szolgáljatok a bizonyság sátra előtt.

Miért is fontos ez? Mert Éli fiai bűnöket követtek el.

Éli fiai erővel elvettek az áldozatra szánt állatok húsából az áldozó személyektől. Ezen túl pedig a sátornál szolgáló asszonyokkal paráználkodnak.

Éli ezt a helyzetet nem kezelte elég határozottan. Ma úgy mondanánk, hogy elfogult volt fiaival szemben. Isten így jellemzi ezt az állapotot: Miért becsülöd többre fiaidat, mint engem? Később a gyermekkorú Sámuelnek adott álombeli kijelentésben még ezt is hozzáteszi: „… tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra és mégsem fenyítette őket.

Miért vonja vissza Isten a korábbi ígéretét? Mert erre kényszerítik Éli és a fiai Őt.

Tovább feszíthetjük a kérdést további igékkel. Ha elolvassuk Ezékiel 18. fejezetét komoly fejtegetést találunk ott. Egy közmondásból kiindulva szól az Úr. Az atyák ettek egrest és a fiak foga vásott bele. Ezután eseteket vázol arra, hogy változik egyik generációról a másikra a hit, az engedelmesség, a tisztaság.

Igaz apa gonosz fiairól, majd gonosz apa igaz fiairól beszél. Az eseteket így összegzi:

Ez 18:20 Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.

Hogy van hát akkor? Mi az Isten hozzáállása?

A lényeget – ami a különbséget okozza – abban látom, hogy Ezékiel általános esetekről beszél, míg Éli, mint szolgáló, mint pap kerül középpontba. Aki felelősségteljes szolgálatban áll, komolyabb megítélés alá esik.

Eszünkbe juthat, hogy az újszövetségben a vezetőkkel kapcsolatban is olvasható a sok elvárás között a családi összefüggés is.

1Tim 3:4-5 Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)

3)Istennek egy embere és egy kisgyermek a pap figyelmeztetője

Kiket választott Isten, hogy Élit figyelmeztesse? Egy név nélküli személyt, akit Isten emberének nevez az Írás. Ezt kiegészíti az Éli mellett szolgáló kisgyermek Sámuel.

Ha Isten kijelentést akar adni, nem a pozícióban lévő személy lehet az egyetlen eszköz. Isten fel tud használni másokat is. Ráadásul ha épp a papot kel ébreszteni, muszáj is úgymond laikus eszközöket igénybe venni.

*Kitől fogadsz el ébresztő üzeneteket?

4)Vigyázz a rangsorra!

Nagy áldás, ha egy házaspárnak gyerekei születnek. Komoly megbecsülést és figyelmet kapnak ma sok családban a gyerekek. Legyen ez a történet tanító a gyermekneveléssel kapcsolatban.

Nagyon fontos arra figyelni, hogy a szülő soha ne becsülje többre fiait, lányait, mint magát az Istent. Aki ezt teszi, tulajdonképpen bálványimádó lesz. A helyes hozzáállás nem az, hogy előrébb kerül a gyermek, mint Isten, vagy Isten ügye. A gyerekekkel szemben is Isten igazságát kell képviselni. Mit is mondott Sámuelen keresztül Isten? „… mégsem fenyítette meg őket.” A fenyítés segíthetett volna a bajt elkerülni.

Higgyünk az Igének, hogy nem történik semmi baj, ha fenyítéket használunk a gyerekkel szemben. Ne dőljünk be a most divatos, sőt törvényi szinten szabályozó és tiltó elveknek.

Péld 11:32 a Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.

Péld 13:18 Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja; aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.

Péld 13:24 Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.

Péld 19:18 Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény [felőle]; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.

Péld 22:15 A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; [de] a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.

Péld 23:13-14 Ne vond meg a gyermektől a fenyítést: ha megvered vesszővel, nem hal bele. Mert megvered ugyan vesszővel, de lelkét kiragadod a Seolból.

Péld 29:17 Fenyítsd meg fiadat, és nyugodt lehetsz felőle, gyönyörűséget szerez lelkednek.

Én azt javaslom, hogy vegyük komolyan az Igét és ne féljünk a követésétől.

A fenyítés egy teljesen kiszoruló eszköz ma már az életből, pedig ez egy elengedhetetlen eszköz még az örökkévalóság szempontjából is.

Zsid 12:7-11 Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor korcsok vagytok, nem pedig fiak. Aztán: a mi testi apáink is fenyítettek minket, és becsültük őket, hát nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, és élünk! Mert azok csak rövid ideig, tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa.

5)Összegzés

Isten őszinte és egyenes tájékoztatást ad mindenről. Ő soha nem árul zsákbamacskát.

Éli is tudta, mit vár el az Úr.

Ma is igaz az elv: „akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak.”

Ha ellentmondást találsz a Bibliában, kezdd el kutatni. Az ellentmondás mindig látszólagos.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s