Megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr!

Ezékiel 36:22-32

1)Bevezetés

Ma a Hitvallásunk újabb pontját érintjük, ahhoz kapcsolódva vizsgálhatjuk Isten Igéjét, és természetesen magunkat is. Ez pedig a megtérés, újjászületés.

Hadd kezdjem két kérdéssel a mai üzenetet!

Ki teheti gyalázatossá, lenézetté, megvetetté Isten nevét a népek előtt? Az, aki viseli, képviseli ezt a nevet. Akiről tudják, akitől várják, hogy Isten nevében fog megnyilvánulni.

Hogy állíthatja helyre Isten az Ő nevének erejét, szentségét, hatalmát, tisztességét? Úgy, hogy aki miatt gyalázatos lett a neve, azt vagy azokat megtérésre vezeti.

A gondolatot kicsit felfüggesztve essen szó néhány fontos alapigazságról!

2)A megtérésről röviden

A megtérés megértéséhez valójában három témát kell átgondolni. Ki az ember, mit tesz érte Isten és erre hogyan reagál az ember?

A három kérdéshez három hitvallási pontot is fel kell idézni. Az ember teremtését és bűnbeesését, a Megváltást és magát a Megtérést.

Az ember teremtése, bűne és bukása1

Hisszük, hogy az embert isten teremtette saját képére és hasonlatosságára, jónak és igaznak. isten az embert a föld porából formálta, és az élet lelkét lehelte belé. Bölcsességgel és hatalommal ruházta föl, és az érzékelhető világban mindent uralma alá vetett. alkalmassá tette arra, hogy vele mint teremtőjével közösségben, az ő dicsőségére éljen. szabadságot ajándékozott neki, hogy önként utasíthassa el magától a gonoszt, és önként választhassa a jót. az ember azonban a sátán kísértésének engedve vétkezett teremtője ellen Bűnbeesése folytán lelkileg-testileg a bűn és a halál uralma alá került. Elveszítette a teremtésben nyert isteni képmás jellemvonásait, és eredeti adottságait csak korlátozottan fejtheti ki.

Az ember megváltása

Hisszük, hogy a bűn uralma alatt élő ember megváltása kegyelemből, Jézus Krisztusnak, isten egyszülött Fiának közbenjáró áldozata által történt. Ő az isteni törvény követelményeit önként és engedelmesen betöltve kereszthalálával teljes engesztelést szerzett bűneinkért, harmadnapon feltámadt megigazulásunkért, azután fölment a mennybe, és az atya jobbján – mint egyetlen közbenjáró isten és ember között – esedezik érettünk, hisszük, hogy isten – öröktől fogva elvégzett kegyelmi döntése szerint – minden bűnösnek személyválogatás nélkül fölkínálja a Jézus Krisztus által szerzett megváltást. Az ember saját maga dönthet, hogy elfogadja vagy elutasítja ezt a fölajánlott kegyelmet.

A megtérés és az újjászületés

Hisszük, hogy a megtérés által a bűnös ember a kárhozat állapotából az üdvösség útjára lép.1a megtérő bűnös – isten igéje és a szentlélek munkája nyomán – fölismeri, megutálja és megvallja bűneit; isten jogos és igazságos ítélete alól az egyetlen szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz menekül, és hit által elnyeri bűnei bocsánatát.

Hisszük, hogy isten a hittel hozzátérő embert igéje és szentlelke által újjászüli, újjáteremti, és képessé teszi arra, hogy a Jézus Krisztus iránti szeretettől áthatva, isten akarata szerint éljen. Az újjászületés valóságát a Jézus Krisztus példája szerinti élet bizonyítja.

Mindez egy egyénileg végig járható és járandó út, ha valaki a teremtéskor neki szánt emberi méltóságot szeretné tapasztalni.

*Hogy állsz ebben a három kérdésben? Elismerted már, hogy a bűn miatt te is elszakadt állapotban vagy Istentől? Beláttad már, hogy ebből csak Jézus megváltó segítsége révén jöhetsz ki?

*Hidd el, hogy ez a világ legnagyszerűbb folyamata, ami végbemehet az életedben! Ez a legjelentősebb változás, amit csak átélhetsz!

Ma azonban egy különös formában tárja elénk Isten a megtérés témáját, fontosságát.

3)Isten népének megtérése

Térjünk vissza a bevezetésben feltett kérdéseinkhez

Ki teheti gyalázatossá, lenézetté, megvetetté Isten nevét a népek előtt? Az, aki viseli, képviseli ezt a nevet. Akiről tudják, akitől várják, hogy Isten nevében fog megnyilvánulni.

Hogy állíthatja helyre Isten az Ő nevének erejét, szentségét, hatalmát, tisztességét? Úgy, hogy aki miatt gyalázatos lett a neve, azt vagy azokat megtérésre vezeti.

Hogy vélekedik ma a világ a Teremtő, Megváltó, Mindenható Isten személyéről? Elismerik, szentnek tarják, magasztalják, imádják a népek? Még konkrétabban Magyarországon, Békéscsabán teljesül ez?

Hála Istennek, vannak Jézusban megváltott, Istenben hívő emberek, de alapvetően az érzékelhető, hogy a mai korban a legtöbb ember nem tekinti szentnek Istent és nem imádják Őt.

Mi ennek az oka? A válasz bizonyára összetett, de ha a mai igénkre koncentrálunk, akkor a válaszok között mindenképpen egy súlyos feleletet el kell fogadni. Az Isten elutasításának, gyalázatának egyik okozója maga Isten népe.

Milyen hallani ezt az állítást? Kemény ugye? Nem én mondom, Isten mondja.

23 Majd én megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatot hoztatok rá (gyalázatossá tettétek) közöttük.

Hogy álljunk ehhez a kijelentéshez?

Lehet, hogy a természetes reakciónk a tiltakozás. Én nem. Én biztos nem teszem gyalázatossá Isten nevét. Ezzel már tovább is állunk és nem gondolkodunk tovább a témán. Én azt mondom, hogy a hárító tiltakozás helyett őszinte kérdést tegyünk fel: Uram, én is gyalázatot hozok a nevedre? Én is hozzájárulok ahhoz, hogy nevedet ne tiszteljék, hanem megvessék?

Olvassunk egy részletet a Rómaiakhoz írt levélből! Ez adhat némi támpontot a válaszkereséshez.

Róm 2:21-24 Ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy-e? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével Istent gyalázod-e? Úgy, amint meg van írva: Miattatok káromolják Isten nevét a pogányok között.

Hogy szólnak ezek a kérdések?

 • Szólhat rácsodálkozó leleplezésként. (Próbálom így hangsúlyozni és az érthetőség kedvéért csupán szavakkal kiegészíteni.)
  • Ha te azt hirdeted, hogy ne lopj, mégis lopsz?
 • Szólhat elgondolkodtatást segítő kérdésként.
  • Ha te azt mondod, a törvényt megtartod, nem lehet, hogy mégis vannak részletek, amiket nem tudsz teljesíteni?
 • Szólhat úgy is, mint ami rámutat az élet ellentmondásainak lehetőségére, amitől óvakodni kell.
  • Attól, hogy te azt mondod, ne paráználkodj, az még nem véd meg attól, hogy te ebbe belekerülj. Gondoltál már erre?

Miket is állítanak ezek a kérdések?

 • Ha a hívő ember azt gondolja, hogy ő mindenkit taníthat, de ő maga nem tanul, nem fejlődik, mások tanácsait nem fogadja el, hanem ezeket gőgösen elutasítja és egyfajta felsőbbrendű magatartást tanúsít, azzal gyalázatot hozhat az Istenre, akit képvisel.
 • Ha a hívő ember számonkéri másokon a morális szabályokat, az etikai törvényeket, a tízparancsolatot, de ő maga nem igyekszik száz százalékosan betartani, és magának engedményeket ad, akkor ő okot adhat arra, hogy gyalázzák Isten nevét.
 • Ha nem a megváltott állapotból fakadó hála alapján élünk az emberek között alázatos, segítő, tanúskodó életet, hanem mások fölé helyezkedve, magunkat többre tartva mindenkinél, gőgös büszkeséggel járunk kelünk a világban, észrevétlenül az Isten gyalázzuk és erre kényszerítjük az embereket is.

Mindez hogy működik? Észrevétlenül. Akaratlanul. „Szent” meggyőződéssel, hogy mindent jól csinálunk. Úgy járunk, mint ahogy a laodiceai gyülekezetet leleplezi az Úr a Jelenések könyvében.

Jel 3:14-17 A laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró! Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod: „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire”, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy.

Mennyi mindenre vonatkozhat ez az életünkben! Állítunk magunkról valamit és közben nem tudjuk, mi az igazság. Festünk egy képet magunkról, de nem nézünk bele az Isten által felkínált tükörbe.

*Milyen képet akarsz ismerni magadról? A saját festett képedet, vagy a valóságot, amit az Isten igéjébe való betekintéssel nyerhetsz?

4)Isten változást, megtérést kínál a neve szentségének helyreállításáért

Milyen eszköze lehet Istennek arra, hogy helyreállítsa nevének szentségét?

Tehet csodákat, végrehajthat hatalmas természeti jelenségeket.

A mai ige szerint van egy speciális eszköze. A saját népét akarja megváltoztatni, megtérésre vezetni. Úgymond, aki közreműködött abban, hogy gyalázzák a pogányok Isten nevét, neki kell komoly szerepet vállalni abban, hogy ez megforduljon. Alá kell rendelni magát Isten szívátültetéses beavatkozásának.

Félelmetes önmagában a tény. Isten népének is megkövesedhet a szíve. Nem is olyan nehezen kialakuló folyamat ez. Olyan könnyen válunk valamihez megrögzötten ragaszkodó emberré. Sajnos sokszor nem a fontos igazságok tekintetében, hanem a jelentéktelen részletek vonatkozásában.

Isten ma azt ajánlja, hogy kész alkalmazni minket abban, hogy nevének szentsége helyre álljon az emberek előtt. Ehhez – ha kell – át kell esni újra egy megtérésen, egy tisztuláson.

1http://www.baptist.hu/wp-content/uploads/2016/03/Baptista-Hitvallás_Layout-1.pdf

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s