Isten szeretetének bizonyítéka

Róma 5:8-11

1)Bevezetés

Az előző vasárnapon felidéztük, hogy mi, emberek Isten teremtményei vagyunk. Viszont az, hogy Isten képére lettünk teremtve, nem védett meg a rossz döntéstől, így belesétáltunk a bűnbe. Gondolhatnánk, hogy az Alkotó, akinek mindent köszönhetünk, véglegesen eltaszított magától minket azáltal, hogy kizárta az éden kertből Ádámot és Évát. Az igaz, hogy eltávolodás következett, egy békétlen állapot alakult ki, de Isten nem dobott el bennünket, mint egy hasznavehetetlen kacatot.

Isten megoldást munkált és ajánl mindenkinek. Ez pedig a megváltás. Erről lesz ma szó.

2)Megigazulás, megbékélés megoldás a problémára

Hogy jellemezhető az édenből kizárt ember? Olyan teremtmény, aki hatalmas problémával küzd. Mi a problémája az Istentől elszakadt embernek? Lehet, hogy saját megítélése szerint semmi. Elvan az ember. Mindent megold, mindent kézben tart. De Isten szemszögéből egészen más a helyzet. Az ember két szempontból is bajban van. Az egyik önmagában az emberről szól, a másik az Istennel való kapcsolatáról.

A szakaszunk két folyamatot leíró kifejezése mutat rá erre a két problémára. Azt mondja Pál, hogy megigazultunk és megbékéltünk. Tehát két probléma az igazság nélküliség és a rossz, békétlen kapcsolat.

Ezek közül a második érthetőbb. Kezdem ezzel a magyarázatot. Az emberiség nincs kibékülve Istennel. Ez az alapállás. Akkor is, ha az egyén azt mondja, nekem semmi bajom nincs Istennel. Az Istennel kapcsolatos békétlen állapot nem hangulati kérdés, nem valami laza kapcsolatra jellemző harmónia. Nem arról van szó, hogy éppen hogy érzem magam vele kapcsolatban. Valójában összeférhetetlenséget jelent. Ahogy a világosság a sötétséggel, a hideg a meleggel, úgy az Igaz Isten és a bűnös ember totálisan összeférhetetlen. Önmagában összeegyeztethetetlen helyzetben vannak. Talán abban fejezhető ki leginkább, hogy az Istennel ki nem békült ember nem tudja azt akarni, amit Isten akar. Képtelen elfogadni és teljesíteni Isten akaratát.

Ezt a kibékíthetetlen ellentétet is megízlelte értünk a mi Megváltónk. A gecsemáné kertben viaskodva az éjjeli imádkozásában átélte, milyen a bűnnel terhelt ember élete, amiben a legszembetűnőbb tünet, hogy mást akar, mint Isten. Hiszem, hogy a bűn, amit magára vett Jézus, már akkor, ott rajta volt. De győzött azáltal ezen a helyzeten, hogy kimondta, ne úgy legyen, ahogy én akarom.

*Hogy állsz Isten akaratával? Keresed, kutatod, vágysz rá, hogy minden igyekezeteddel arra törekedj utána, hogy teljesítsd azt? Ez az Istennel kibékült állapot jelzője. Ha nem, akkor szükséged van a kibékítésre.

A másik jellemző nehezebben érthető. Igazság nélküliség, amit a megigazulás szüntet meg. Ezt nehezebb érzékeltetni, magyarázni. Ha a bűn oldaláról nézzük, ami jellemzi az embert, akkor ez romlottságot, elveszett állapotot, használhatatlanságot jelent. Mint egy gyümölcs, ami romlott. Lehet, hogy kívülről szép, de amint felvágjuk, kiderül, hogy semmire nem jó. Ilyen az ember.

Még onnan is megközelíthetjük, hogy az ember ugye Isten képére alkotott teremtmény. Magán hordozza tehát Isten tulajdonságait. Viszont ez a képhordozás eléggé torz állapotot mutat. Az ember kreatív, azaz alkotni tud, ahogy Isten, de önmagát elpusztítani tudó fegyvereket is. Az ember érzelmekkel bír, ahogy Isten, de ezekben sajnos végletekbe esik és önző módon tudja megélni. Az ember kapcsolatra vágyik, ahogy Isten is kapcsolatban áll a szentháromságban, de az ember kapcsolatai nem mutatnak igazi harmóniát. Az istenképű ember tehát már régóta nem az igazi. Egy hamis képet visel magán, ami csak nyomokban tartalmazza az alkotójának a jegyeit. Ha megigazul, akkor ebből sokat visszanyerhet.

*Gondold át komolyan az életedet! Mennyire minősítheted magadat igaznak abban az értelemben, hogy magadon hordod az alkotód jellemvonásait? Ha nagyon torz a kép, amit mutat a lényed, megigazulásra van szükséged.

3)Mi a megigazulás és a megbékélés?

Ha röviden akarok a kérdésre válaszolni, akkor azt mondom, hogy az Isten szeretetének a működése, és annak hatása. Ha elkezdhet működni az emberben igazán Isten szeretete, akkor abból megigazulás és megbékélés lesz.

Hogyan zajlik ez a működés?

Isten szeretete állandóan működik. Mivel Isten szeretet, ez magát a lényét jelenti. Ha Isten örökkévaló, akkor a szeretetének működése is az. Ez mégsem egy állandó, unalmas, egyhangú valami, hanem egy izgalmas, dinamikus folyamat.

Az Isten szeretetének egyik legnagyobb működési megnyilvánulása az volt, amikor Jézus meghalt értünk. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az Isten szeretetének – legalábbis a mi korszakunkból nézve – a múltbeli eseménye. Jézus egyszer halt meg és ez tökéletesen, teljesen elég.

Ez a szeretet, azonban a jelenben is működik. Ez már kicsit bonyolultabb folyamat. Miben tudjuk megfogni azt, hogy szeret minket Isten? Miben vehetjük észre, hogy működik a megigazító, megbékéltető szeretete Istennek? Nagyon sok helyzetet, megtapasztalást, folyamatot említhetnénk. Amikor ezen a kérdésen gondolkodtam, egy válasz fogalmazódott meg bennem nagyon erősen. Ébreszt. Az Isten jelenben működős szeretetének hatása az ébresztés. Isten fel akar ébreszteni mindenkit az álomból. Ki akarja mozdítani abból az álomvilágból, amiben ringatja magát. Rá akarja ébreszteni arra, milyen is valójában ő, mennyire kiszolgáltatott, elesett, tehetetlen és kilátástalan önmagában. Az ébredéssel meg akarja mutatni, hogy mi a valóság.

Hogy gondoljuk, az ébresztés kellemes helyzet? Nem. Igaz, lehet kellemes egy ifjú pár esetén az ébresztés, amikor egyikük kedvesen, gyengéd érintéssel, halk szavakkal ébreszti a társát. De még ilyenkor is átélhető néhány másodpercig az ébresztés fájdalmas ténye, vége az alvásnak, vége az álomnak. Erre azért mutatok rá, hogy jelezzem, amikor Isten szeretete a megigazulásért és a megbékélésért működésbe lép, és fel akar ébreszteni, az kellemetlen. Kellemetlen, mert kihoz az álom nyugalmából és áthelyez a rideg valóságba. Isten ébresztő szeretete keményen rámutat arra, hogy egy kegyelemre szoruló bűnös ember vagyok.

*Hol tart az ébresztésed? Még ringatod magad, illetve hagyod, hogy a Sátán ringasson téged az álomvilágban? Vagy, bármennyire is kellemetlen, de kinyitottad már a szemed és látod, ki is vagy valójában? Ha fontos neked az életed, agy teret Isten ébresztő szeretetének!

4)Miért fontos a megigazulás és a megbékélés?

Még egy gondolatot hadd mondjak el! Ez is segítheti az Isten szeretetének a működését. Ez a gondolat választ ad a fenti kérdésre.

Ez a kérdés komolyan foglalkoztatja az értelmes embert. Miért kell a megigazulás? Miért kell kibékülni Istennel? Miért van mindennek jelentősége?

Egyrészt azért, hogy személyesen ránk nézve ne legyen hiábavaló Jézus halála. Ő ugyanis azért halt meg, hogy az ember megigazulhasson és megbékülhessen Istennel. Nélküle ez nem megy. Csakis Jézusban történhet ez meg. Aki nem ébred Isten szeretete által, és nem nyeri el a megigazulást, őrá nézve hiába történt meg a lehetőséget biztosító kereszthalál.

Ezt úgy tudnám érzékeltetni, mintha elterjedne egy hír a világon, hogy egy nagyon gazdag ember mindenkinek a nevére nyitott egy bankszámlát egy jelentős összeggel. A bankszámla aktualizálásához fel kell keresni a közbenjáró, pártfogó ügyvédet és ő tájékoztat mindenről. Aki nem teszi meg ezt a lépést élete végéig, annak elveszett a lehetősége és hiába nyitották meg a számlát. Ezt más nem kaphatja meg, más nem örökölheti.

De nemcsak emiatt elengedhetetlen a megigazulás és megbékélés. Amiatt is, mert csak ez ment meg az eljövendő haragtól. Milyen haragtól? Isten haragjától. Hát ez teljesen érthetetlen – gondolhatják sokan. A szerető Isten meg akar igazítani, de ha nem sikerül, akkor haraggal sújt? Igen, mert Ő a tökéletes igazság.

Mit olvastunk? Ha megigazított minket, meg fog menteni minket a haragtól. Ha a megigazulás megment, akkor annak hiányában nem ment meg attól semmi. Figyeld ezt az igét!

Jelenések 19:11-16 És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül; és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura.

Vagy nézd ezt a másikat!

Jelenések 16:15-17 A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek sziklái között, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a Bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és akkor ki állhat meg?

Végül még egy rövid rész.

János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.

Úgy is leírhatnánk a megigazulásunkért végzett munkáját Jézusnak, hogy Ő vállalta fel Isten haragját, hogy minket attól megmentsen. Ő nézett szembe Isten igazságos haragjával, hogy nekünk ne kelljen szembe nézni vele.

5)Összegzés

  • Az istenképű teremtettség nem védte meg az embert attól, hogy bele sétáljon a bűnbe.
  • Isten nem eldobta az embert, hanem a megmentéséért dolgozott, dolgozik.
  • Van egy lezárt része a működő szeretetének, ez Jézus halála.
  • Van egy jelenben is zajló eleme, ez az ébresztés.
  • Gondold végig, akarod-e, hogy rád nézve hiába való legyen ez a hatalmas áldozat, illetve hogy kívánod-e azt a haragot, ami egyszer megjelenik a világon?
  • Bármennyire is kellemetlennek tűnik az ébredés, hidd el, hogy ez a menekülés útja.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s