A juhaim hallgatnak a szavamra

János 10:11-18

1)Bevezetés

A hitvallás soron következő témája, amire épül a mai és a következő hétköznapok üzenete, a gyülekezet és az egyetemes egyház.

Most délelőtt nemcsak maga a közösség van szem előtt, hanem annak létre hozója és vezetője, Jézus is.

A gyülekezetre több képet is használ a Biblia. Isten szántóföldje, épülete. Isten szőlőskertje. Krisztus teste. Most azt látjuk, hogy egy nyáj. Aki a gyülekezethez tartozik, ő egy bárány a nyájban.

2)A nyájhoz tartozol-e?

Sok kérdés fogalmazódik meg bennem a téma kapcsán. Olyan kérdések, melyek a személyes identitást, hovatartozást vizsgálják az életemben.

Az első az, hogy hogy lehetek én a nyáj tagja? Személyesen azt vallom ebben a témában, hogy a megtéréssel. Isten különleges kegyelme, hogy a megtérésem másnapján, a vasárnapi istentiszteleten pont egy témába vágó igével várt a Jó Pásztor.

1Pét 2:25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.

Én egy eltévedt, menthetetlennek tűnő kóbor bárány voltam, akit megmentett a Pásztor. Ezt a megmentést azzal érte el, hogy mint Bárány adta oda magát azért, hogy megváltson.

1Pét 1:18-19 tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén.

A Jó Pásztor Bárány lett, hogy feláldozza magát a nyájért. A személyes áldozat és annak elfogadása teremtette meg a nyáj létezésének feltételét. Akit így vásárolt meg a Pásztor, az a nyájhoz tartozik.

A megváltással az Ő tulajdona lettem hasonlóan a többi bárányához.

*El tudod már mondani te is, hogy a nyájhoz tartozol azáltal, hogy elfogadtad a bekerülés egyetlen módját, a megváltást? Hidd el, más útja nincs a csatlakozásnak. Nem tudsz csak úgy bekérezkedni. Nem tudsz kapcsolatok révén bekerülni. Egyedül a Bárány vérével történő fizetség tud kiváltani a bűnből téged is.

Ez a mai szakaszunk tartalmának nagy részében arról az önfeláldozó odaadásról szól, ami a megváltást eredményezte. Jézus arra használta a mennyei hatalmát, hogy letegye az életét, hogy ezáltal megmentse az elveszett bárányokat.

Jézus hatalma több területen megmutatkozott.

Máté 7:28-29 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

Márk 1:27 Mindnyájan elálmélkodtak, annyira, hogy egymás között kérdezgették: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek neki?

Luk 4:36 Döbbent csodálkozás vett erőt mindenkin, és így szóltak egymáshoz: Micsoda beszéd ez, amely olyan hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy azok távozni kényszerülnek?

Máté 9:6 De azért, hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani – ekkor azt mondta a bénának –: kelj föl, vedd a nyoszolyádat, és menj haza!

Ján 17:1-3 Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Jézus hatalmának célja, hogy örök életet adjon az embereknek. A Krisztus hatalma nélkül nincs erre semmi esély.

*Részese vagy már ennek a hatalomnak? Alárendelted már az életedet a Jézus megmentő hatalmának?

3)Ismerem az enyéimet, az enyéim ismernek engem

Akár egy jelentéktelen részletnek is tűnhet az a részlet, amit Jézus a juhok és a közte lévő kapcsolatról mond. Azt állítja, hogy Ő ismeri az övéit, az övéi pedig ismerik Őt. Van tehát egy kölcsönös ismeret. Mi mindent jelent ez a kétoldalú ismeret?

Mielőtt az ismeretség részleteibe mennénk, ennek alapjáról hadd essen pár szó. Azt mondja Jézus, hogy az enyéim. Az én tulajdonom. A megvásárolt és hozzám tartozó bárányokról van szó.

*Folytatva az előző gondolatot, ki tudod mondani nyugodt érzelmekkel, hogy Jézus tulajdona lettem? Elfogadod az ezzel járó függő viszonyt?

Az, hogy Jézus ismer engem, az egy megerősítő állapot. Ismeri az életem minden részletét. Tud minden gondolatomról, érzésemről, problémámról, fájdalmaimról, sőt azok kiváltó okáról is. Tehát minden problémámmal mehetek hozzá és tőle segítséget kapok az értelmezéshez, a megoldáshoz.

Nagyszerű különlegesség, hogy annak ellenére türelmesen hallgat, ha hozzá megyek, hogy mindent tud rólam. Micsoda lelkület ez tőle! Hagyja, hogy elmondjam, pedig ő mindent tud. Sőt kéri is, hogy mondjam el, mert ezzel közelebb kerülök az önismeretben ahhoz a szinthez ahogy ő ismer engem.

*Abból, hogy Jézus ismer engem, kibontakozik egy közvetett kérdés. Tudom-e, akarom-e úgy ismerni magamat, ahogy Jézus ismer engem.

Pálnak ez egy örök életbe mutató vágya volt.

1Korintus13:12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.

Az Úr Jézus, mint Pásztorom tökéletesen ismer engem és azt szeretné, hogy én is úgy ismerjem magamat, ahogy Ő ismer engem. Ez végül be fog teljesedni, de addig is jöhetek hozzá, hogy fejlődjek a saját magam megismerésében.

Az enyéim ismernek engem. Milyen bizalommal állítja ezt Jézus, ismerjük Őt. Hát nem tudom, mire is gondolt, mert az én ismeretem és sokak ismerete elég hiányos. Nemcsak az apostoloknál teljesült, hogy kételkedve, bizonytalanul álltak néhány helyzetben, mert nem voltak biztosak abban, hogy Jézust látják. Amikor a viharos vízen megy hozzájuk, azt hitték szellemet látnak. Ő csak annyit mondott, bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Péter próbával tesztelte, hogy valóban Ő-e az. Ha te vagy, parancsold, hogy menjek oda hozzád. Nem volt tehát biztos abban, hogy Jézus az, de ki akarta próbálni a hatalmát.

*Mennyire ismerjük Jézust? Milyen biztonsággal ismerjük fel Őt? Ha bizonytalanok vagyunk, hogyan akarunk megerősödni a felismerésben? Merjük a hit bátor lépéseivel kipróbálni a hatalmát, hogy meggyőződjünk arról, Ő szól hozzánk?

Ennek az ismeretnek egy részletét feltárja Jézus a további beszélgetésben. Amikor a zsidók megkérdezték, hogy Ő-e a Krisztus, a válaszában kitért arra, hogy az enyéim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem.

Az ismeret másik jellemzője tehát, hogy keressük Jézus szavát, figyelünk a tőle érkező hangra és minden igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy ennek engedelmeskedjünk.

De jó volna elmondani, átélni ilyen magától értetődően. Mindig hallani, felismerni a Jézus hangját és teljes odaadással követni azt!

Mondhatnánk, hogy könnyű dolgunk van, mert elég csak a Bibliát olvasni és biztos, hogy Jézus hangját halljuk. Azt mondom, hogy sajnos nem így van. A Biblia olvasásába gyakran bezavarnak érzéseink, vágyaink, félelmeink. Sokszor az teljesül, hogy az elképzeléseinkhez keresünk igazolást.

A testvérem betegsége kapcsán olyan igék ragadták meg a figyelmemet, amelyek a gyógyulás reményét erősítették. Utólag be kellett látnom, hogy ezek valószínűleg a vágyaim alátámasztására irányuló igék voltak, amiknek én tulajdonítottam nagy jelentőséget.

*Tudsz és mersz úgy fordulni Isten szavához, keresve benne Jézus hangját, hogy nem a terveid, vágyaid, elképzeléseid alátámasztását várod benne?

4)Összegzés

Jézus a jó pásztor.

Hív a nyájába, ha még nem vagy ott.

Közli, hogy ismer téged, gyere hozzá, hogy jobban megismerd magadat és Őt is!

Figyelmet kér, hogy keresd a szavát, figyeld a hangját és kövesd azt, kövesd Őt!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s