Mikor jön nagy fordulat az életünkben?

2 Mózes 3:1-14

1)Bevezetés

Nem biztos, hogy mindenkiben megvan így év elején a gondolat, hogy milyen jó lenne fejlődést, változást megélni. Bennem mindig felmerül ez a téma. Olykor egy találgatásként – vajon mit hoz az új év. Máskor határozott vágyként, hogy jó lenne a már szükségesnek látott változásokon átmenni. Például megszabadulni pár kilótól, jobb időbeosztást gyakorolni, kilépni a halogatás csapdájából, bátrabban képviselni a meggyőződésem. Belátom, hogy ezeket nem feltétlenül kell kötni egy naptári naphoz, hanem bármikor elhatározással és kitartással kivitelezhetőek.

*Beszúrok egy kérdést: Van ilyen listád magadra nézve? Tisztában vagy vele, miben kell változnod? Tudod, hogy milyen területeken szükséges fordulat, hogy eredményesebb lehess?

Ezen töprengve elmélyült a gondolat bennem arra a szintre, hogy mi a feltétele annak, hogy akár nagy fordulat következzen be az életemben. Ma erről szeretnék gondolatokat megosztani. Lesz egy egymondatos fő üzenetem, amit majd a gondolatok végén szeretnék megosztani.

2)Biztonság, de miben?

Ahogy tűnődtem, egy csodálkozás jelent meg bennem. Normális az, hogy én ilyeneken gondolkodom? Én, aki alapvetően egy biztonságot szerető, a nyugalmat előnyben részesítő személy vagyok? Nem tartozom azok közé, akik állandó pörgésben élnek, folyamatosan az izgalmas lehetőségeket keresik. Ha nem alaptermészetem a fordulatok keresése, kergetése, miért foglalkoztat? Másnak nem tudom ezt tulajdonítani, mint Isten bennem zajló munkájának. Felismertem azt is, hogy ez nemcsak egy emberi folyamatként leírható változás, hanem az Istennel való kapcsolat fejlődését is jelentő folyamat.

Elkezdtem azon gondolkodni, hogy rendben van, hogy biztonságra vágyom, de miben van a biztonság? Mit lehet biztonságnak nevezni? Jézus szavai jutottak eszembe:

Luk 9:24-25 Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elpusztítja vagy elveszti?

Milyen biztonságot garantál az, ha a már kialakult életvitelemhez ragaszkodva elzárkózom minden fordulat lehetőségétől, és ezáltal elveszíthetem magának az életnek a lényegét, értelmét?

Arra jutottam, hogy a biztonság – ami nem feltétlenül a földi lét nyugalmát jelenti – az az Isten akaratának felismerésében és követésében van.

*Testvérem! Te miben látod az életed biztonságát? Elfogadod, hogy biztonságosabb Isten akaratát megélni, mint a magad feje után menni?

3)Mózes életének fordulata

A kérdéssel foglalkozva jutott eszembe több személy is a Bibliából, akiknek az életében nagy fordulatok következtek be. Noé, aki hatalmas építőprojektbe kezdett a bárka elkészítésével. Ábrahám, akinek egyszer csak azt mondta Isten, hogy hagyd ott az otthonodat és családodat és indulj el egy új lakóhelyre. Gedeon, aki bujkálva mentegette a termését az ellenség zsákmányoló rablása elől, de Isten megbízta, hogy vezesse a népet a midjániak ellen vívott harcukban. De említhetjük Pál apostolt, akit Jézus megállított, miközben egy nagyszabású terv végrehajtásán dolgozott, és elhívta az evangélium hirdetésére. És az alapigénk mutatja, hogy Mózes is eszembe jutott, akit Isten felkérte, hogy vezesse ki a népét Egyiptomból.

A felsorolt személyek életfordulatát tekintve több azonosság is felismerhető, amiben választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy mikor jön nagy fordulat az életünkben. Az egyik ilyen közös jellemzőt így fogalmazhatjuk meg: Amikor nem is számítasz rá. Ez nem azt jelenti, hogy ez mindig és mindenki életében így történik, de azért ez elég gyakori a bibliai személyek életében.

*Testvérem! Elfogadod, hogy Isten bármikor kezdeményezhet az életedben valami nagy fordulatot? Akár ez az év is hozhat ilyen szituációt.

Dolgozz és figyelj!

Tehát a legváratlanabb helyzetben is jöhet fordulat Istentől az életünkben. A fordulatot elindító esemény váratlan lehet, de valahogy bele illeszkedik az élet aktuális menetébe.

Milyen körülmények között találkozott Mózes Istennel, aminek a következménye a fordulatot hozó megbízás lett az eredménye? Végezte a munkáját. Hosszú ideje lakott már Midján földjén apósánál. A juhokat legeltetése volt a feladata. Nem épp egy felemelő feladat annak, aki egy birodalom előkelő, magas rangú személye volt korábban. Úgy tűnik, Mózes elfogadta a körülményeit és végezte az éppen rászabott munkát. Ilyen helyzetben jött a találkozása Istennel.

*Úgy gondolom, van ennek egy komoly üzenete. Több esélye van a fordulatoknak egy aktív ember életében. Aki tétlenül tölti az idejét, kevésbé élheti át az ilyen fordulatot.

Nemcsak a munkavégzés a fontos feltétel, hanem az is, hogy figyel. Érzékeny a környezetére. Nem mélyült el annyira a feladatában, hogy ne vegye észre, ha történik körülötte valami, illetve nem fásult bele a munkájába annyira, hogy ne érdekelje a környezete. Mózes tehát figyelt.

Ez a figyelem eredményezte, hogy észrevett valamit, ami szokatlan. Ez megtörténhet a mi életünkben is. Lehet, hogy nem fogunk látni égő csipkebokrot, nem jelenik meg angyal, hogy megszólítson, de lehetnek elgondolkodtató hatások. Valahogy váratlanul megérint egy mondat, amit hallasz. Lehet, nem is neked címezték, de érzed benne a személyes érintettséget. (2005-ben Szency Sándor egy mondata fogott meg: A helyeden vagy-e?) Látsz egy eseményt, ami mélyen megérint. Megszületik benned egy gondolat, ami nem hagy nyugodni, ami ösztönöz valamire, amit tenni kellene. (2017-ben született egy gondolatom: el kellene kezdeni imádkozni változásért.)

*Gondold át ezt is. Elég figyelmes vagy-e a környezetedben és a benned zajló folyamatokra? Észreveszed-e, ha Isten akar valamilyen hatást gyakorolni rád?

„Odamegyek, megnézem”

Mózes nem engedi el csak úgy a figyelemfelkeltő jelenséget. Mivel kíváncsi, úgy dönt, hogy közelebbről megnézi, mi is az, amit lát. Mózes még nem tudja, mi lesz ebből, talán még azt sem sejti, hogy a látvány mögött Isten van, egyszerűen érdekli, ami történik.

A kíváncsiság egy nagy ajándék az ember életében. Persze nem mindegy hogy élünk vele, mire használjuk, mire irányul. Bármi, ami felkelti az érdeklődést, megvizsgálhatjuk komolyabban. Közben azonban legyünk óvatosak, vigyázzunk, figyeljünk. Van ehhez egy jó tanács a Bibliában:

1Thess 5:21-52 Mindent vizsgáljatok meg és ami jó, azt tartsátok meg! Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik!

*Megvan a készséged arra, hogy a téged érő hatásokat alaposabban megvizsgáld? Van gyakorlatod arra, hogy a rád hatást gyakorló mondatokat, élményeket, benned keletkező érzéseket átgondolod, netán elkezdesz azokkal kapcsolatban imádkozni? Használd ki ezt a nagyszerű lehetőséget!

Mikor szólal meg Isten?

Van a történetünkben egy nagyon érdekes mondat, ami rámutat arra, mi történik azalatt, amíg Mózes érzékel, gondolkodik és döntésre jut. A mondat így szól: „Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten” A látható események mögött mindig ott van Isten figyelő tekintete. Ha olyan reakciót lát, ami jó, aktívabbá válik, határozottabban kijelenti magát.

Isten csak akkor szólította meg Mózest, amikor elindult, vagy már közeledett a csodás jelenséghez. Ha távoli szemlélője marad az eseményeknek, vagy megelégszik azzal, hogy készít egy képet a látványról, netán lő egy szelfit azért, hogy másoknak is megmutathassa, nagy a valószínűsége annak, hogy nem hallja meg a megszólítást.

*Hidd el testvérem, hogy Isten nem lövöldözi rád messziről a kijelentéseit. Nem küld távoli üzeneteket haszontalanul. Szeretne úgy megszólítani, hogy látja az érdeklődésedet, tapasztalja a kíváncsiságodat, érzékeli a határozott közeledésedet.

A fordulatot hozó mondat

Isten megszólítja a közeledő Mózest. Közöl vele figyelmeztetést, bemutatkozik, tájékoztat arról, hogy mindent tud a népéről, megosztja elhatározását, tervét velük kapcsolatban. Ezek után jön a sorsdöntő, fordulatot elindító mondat. „Most azért menj! Elküldelek téged a fáraóhoz: vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból!”

Isten felkelti az érdeklődését Mózesnek, megvárja, hogy közelebb menjen, mond néhány tájékoztató mondatot és utána elküldi. Nem kell ezen meglepődni. Ez Isten módszere. Azért hív el, hogy elküldhessen. Ne értsük félre. Amikor Isten elküld valakit, nem magától távolítja el az embert. A küldetés is azért történik, hogy közelebb kerülhessen, mélyebb kapcsolatba juthasson Vele az, aki teljesíti a küldetést.

Ezzel eljutottunk a mai üzenet leglényegesebb gondolatához, ami választ ad fő kérdésünkre. Mikor jön, jöhet nagy fordulat az életünkben? Akkor jön nagy fordulat az életedben, ha meghallod, mit kér Isten. Ha eljutsz oda, hogy nemcsak azért keresed meg Istent, hogy te kérj tőle, hanem azért járulsz elé, hogy meghallgasd mit kér tőled!

Jöhetnek nagy fordulatok emberi elképzelésekből kiindulva is. Viszont el kell fogadni, hogy az igazán jó, hasznos, építő, az Istennel való kapcsolatot mélyítő fordulatok úgy élhetők át, ha az Isten akarata teljesül. Ha meghalljuk és teljesítjük azt, amit Isten kér tőlünk.

Ha jobban belegondolunk, nem is csak magáért a fordulatért kell azzal a készséggel élni, hogy meghalljuk, mit kér Isten, hanem ez egy alapvető hozzáállás kell hogy legyen az Istennel való kapcsolatban.

*Testvérem! Ne csak kérj, ha Istennel beszélsz, hanem figyelj arra, mit kér Isten tőled.

A fordulat lényege

Végül még egy gondolat. Miben foglalható össze a fordulat, ami Mózes életében bekövetkezett? Mi a legfontosabb jellemzője annak a változásnak, ami elindult benne?

Mózes ettől a naptól kezdve Isten eszközévé válik más emberekért. A megszólított pásztorból emberek szabadulásáért, a megígért cél felé haladásért, a nép közösséggé formálódásáért szolgáló személy lesz. Olyan emberré válik – pontosabban elindul a változás folyamata – aki már nemcsak önmagáért, élete boldogulásáért, létfenntartásért él, hanem sok ember Istennel való kapcsolatának alakításáért fog tevékenykedni.

Ezen a ponton felébredhet az a gondolat, hogy ez csak kevesek feladata lehet. Kevés embert hív el Isten misszionáriusnak, lelkipásztornak, evangélistáknak. Így lehet, hogy ez az egész téma, azaz a fordulatvárás kérdése nem is érint mindenkit.

Hadd mondjam, nem így van. Ha van a környezetünkben olyan személy, akire nézve teljesül, hogy látja Isten a nyomorúságát, hallja kiáltását és ismeri Isten a fájdalmait, és keresi az alkalmas személyt, akin keresztül tud és akar segíteni, akkor bárkit megszólíthat, hogy legyen eszközévé.

*Gondold át, lehetnek nyomorúságban küzdő, Istenhez kiáltó és fájdalmakkal küzdő emberek a közeledben? Akkor életformáló fordulatok is jöhetnek az életedben. Lehet, hogy Isten már keresi a kapcsolatot, hogy elmondja neked, mit kér tőled.

4)Összegzés

  • Adsz-e esélyt az életedben a fordulatoknak? Netán vársz-e ilyen helyzeteket?
  • Isten biztosan akar ilyeneket munkálni.
  • A fordulatokhoz az kell, hogy ne csak kéréseid miatt keresd meg Istent, hanem legyél kíváncsi arra, mit akar Ő kérni tőled.
  • Mindehhez kell egy komoly kíváncsiság is. Ennél fogva mondhatjuk, hogy ez az év legyen a nyitottság, nyitás, Istenre figyelés éve.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s