Így illik minden igazságot betöltenünk

Máté 3:13-17

 • Vízkereszthez kapcsolódva
  • Vízkereszt, epifánia (Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése) vagy háromkirályok az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe:
   • a napkeleti bölcsek imádása (és korábban, a karácsony ünnepének kialakulása előtt Jézus születése);
   • Jézus megkeresztelkedése a Jordánban;
   • Jézus első csodája (a víz borrá változtatása) a Kánai menyegzőn.
  • Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos (erre emlékeztet a vízszentelés), nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása került előtérbe – olyannyira, hogy a római katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli vízkeresztkor, a többit más napokra helyezték át.1
 • Jézus szempontjából
  • Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.
   • Miért nem a keresztség előtt jött a hang? A küldetést elkezdő, a feladatát ellátó, az engedelmességet gyakorló Krisztus az Atya gyönyörűségét szolgáló Fiú.
    • *Bennünk mikor gyönyörködik Isten? Ismerjük és betöltjük Isten ránk vonatkozó tervét, hogy gyönyörködjön bennünk?
   • Jézus bemerítkezése az engedelmesség egyik legnagyobb példája. Ő ugyanis úgy teszi ezt, hogy nincs rá szüksége, de értünk ezt is elvégzi. Neki nem a bűnből való megtérése bizonyságaként kellett megtennie.
  • Így töltsünk be minden igazságot
   • Ezzel Jézus a küldetése lényegét szeretné betölteni, ezt elkezdeni.
    • Ján 1:14 Az Ige testté lett, és közöttünk la kozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
    • Ján 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
   • Jézusban a kegyelem és az igazság jött el. Két, egymást kizáró tény, jellemző. Ahol igazság érvényesítés van, ott nem lehet kegyelem gyakorlás. Ahol a kegyelem érvényesül, ott felfüggesztik az igazságszolgáltatást.
    • Jézus személyében beteljesedett Isten igazságszolgáltatása, hogy ezáltal rajtunk gyakorolható legyen a kegyelem.
    • *Véd-e már az elfogadott kegyelem az igazság jogos ítélete ellen?
   • Jézus szolgálata az igazsággal lett keretbe foglalva. Itt, a bemerítésekor jelzi, hogy így kívánja betölteni az igazságot, majd Pilátus előtt, amikor Nagypénteken kihallgatja, azt mondja, hogy ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról.
    • Ján 18:37 Ekkor azt mondta neki Pilátus: Tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.
 • János szempontjából
  • János magatartása is sok tanulságot közöl velünk.
  • Megpróbálta visszatartani Jézust.
   • Milyen érzést kelt ez a kijelentés bennünk? Egy ember vissza akarja tartani, akadályozni akarja Jézust abban, amit tenni szeretne. Ha csak így nézzük ez kicsit félelmetes helyzet.
   • Egyébként lehet visszatartani, akadályozni Jézust, vagy Istent abban, hogy megtegyen valamit? Sajnos igen, de az nem jó az embernek.
    • Máté 23:37 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.
    • *Ha az akaratod ellenkezik Isten akaratával, megakadályozhatod abban, hogy elvégezze, amit tervezett.
   • Miért akarhatta János visszatartani, akadályozni Jézust?
    • Nem érezte magát méltónak, ahhoz, hogy Jézust bemerítse. Úgy látja, inkább neki kellene Jézustól elfogadni a szolgálatot, minthogy ő szolgáljon Jézusnak. Így is formálható a mondata: Nekem lenne szükségem arra, hogy kapjak valamit, én nem tudok neked adni semmit.
     • *Van, hogy azért nem akarsz egy szolgálatot elvégezni, mert nem érzed magad méltónak? Jusson eszedbe ez a történet. Ha Jézus kér tőled valamit, akkor méltóvá tesz arra. Két igét szívlelj meg!
      • 1Sám 15:22 Sámuel pedig monda: Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!
      • 1 Timótesus1:12 Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.
      • *Hivatkozhatsz a méltatlanságodra egy szolgálat elutasításánál, akkor is engedetlen vagy, ha ellenállsz.
    • Nem érezte illendőnek, hogy a kisebb adjon a nagyobbnak.
     • Jézus rávilágít, hogy ezt most így illik. Jézusnak illik beállni a bűnösök sorába a bemerítéskor, Jánosnak pedig illendő engedelmeskedni ennek a furcsa akaratnak.
     • *Ne kössenek gúzsba emberi illemszabályok, ha Isten akaratának teljesítése a cél. Persze figyelni kell arra is, hogy tetteinkkel senkit ne botránkoztassunk.
      • Máté 18:7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert elkerülhetetlen, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik!
    • Nem tartotta logikusnak és elfogadhatónak ezt a szerep elosztást.
     • Péter ugyanígy reagált, amikor Jézus meg akarta mosni a lábát. Nem tartotta elfogadhatónak, hogy Jézus végezze a szolga feladatát. Kiderült, ha az emberi logika szerint történnek a dolgok, akkor Péternek semmi köze nem lesz Jézushoz.
      • *Mennyire erős az emberi logika a Jézussal való kapcsolatodban? Milyen mértékben irányítanak a megtanult formák a tettekben, engedelmességben?
     • Péternek volt egy másik esete is, amikor megpróbálta Jézust visszatartani. Akkor történt, mikor Jézus elmondta, hogy mi vár rá a szolgálata végén. Péter ekkor magához vonta és azt mondta, Isten ments, ez nem történhet meg veled. Jézus ekkor tudtára adta, hogy ezzel bántja őt a „lelkes” tanítvány. Az egész szituációt Jézus sátáni támadásnak élte meg.
      • Máté 16:22-23 És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nekem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
      • *Lehet bármilyen logika, illemszabály, emberi jó szándék ami miatt akadályozni akarod Jézust, abból nem származik neked jó.
  • Egy kis kitekintés
   • Múlt héten láttuk Mózest, amint találkozott Istennel az égő csipkebokornál.
   • Eszünkbe juthat még több próféta is, akik elhívást kaptak Istentől.
   • Érdekes párhuzam most előttem az, hogy ezek a személyek is akadályozni akarták Istent, hogy végezze a munkáját. Hogyan? Kifogásokat kerestek arra, miért nem végezhetik el a rájuk bízott feladatot.
    • *Testvérem! Nagyon vigyázz, amikor kifogásokat keresel. Nem csupán rólad van szó, hanem Istent is vissza akarod tartani az akarata végrehajtásától.
    • Persze Ő a kövekből is támaszthat fiakat, illetve ha az emberek hallgatnak, majd a kövek beszélnek.
     • Luk 3:8 Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nehogy azt kezdjétek mondogatni magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk; mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
     • Luk 19:40 Ő azonban így válaszolt: Mondom nektek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.
 • Szolgálni annak, akinek át kell adni a helyet?
  • János életében elindult ezzel az eseménnyel valami, ami neki a küldetése végét hozta el. Ő erről így vallott:
   • Ján 3:30 Neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé kell lennem.
  • Ez a vallomás természetesen alkalmazható egy személyes lelki fejlődés leírásaként is, azaz a bennünk működő énnek egyre kisebbé kel válni, hogy Jézus egyre nagyobb legyen. Viszont a kapcsolati viszonyra is alkalmazható.
  • János, aki már hónapok óta hirdeti Isten országát, sok tanítványa lett, most nemcsak elvégez egy szolgálatot, hanem elindul a szerepváltásban. Át kell élnie azt a nehéz feladatot, hogy egyre inkább háttérbe kell kerülni, és Jézusnak egyre inkább előtérbe lépni.
  • *Ez a mai kapcsolatokban sokkal nehezebb feladat. Nemcsak engedni kell a váltást, hanem még tanítani is kell azt, aki majd a helyembe lép.

1https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s