Ha jó a fa, jó a gyümölcse is

Máté 12:33-37 Jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsötJézus nemcsak tényt közöl, hanem választási lehetőséget is ad ezzel az embereknek.Döntsétek el, hogy vagy jó fák lesztek, vagy rossz fák! Ha jó gyümölcsöt akartok teremni, jó fának kell lenni, ha rossz gyümölcsöt akartok teremni, rossz fák is lehettek.A cél, azaz a gyümölcs felől … Bővebben: Ha jó a fa, jó a gyümölcse is

A fazekas ért a dolgához

Ézsaiás 29:9-16 Bevezető gondolatok arról, hogy Isten alkotásai vagyunk.A létünk Tőle indul ki, Ő határozza meg a rendeltetésünket. Mindet a havi téma, a megújulás fényében.Hogy viszonyulok az alkotóhoz?Mennyire vagyunk elégedettek magunkkal, mennyire szeretjük önmagunkat? Ez az egyik parancsolat kiinduló pontja.Tudomásul vesszük-e, hogy az alkotás a bűneset, illetve Jézus óta kétlépcsős? Megalkot minket fizikailag, utána szeretne … Bővebben: A fazekas ért a dolgához

Visszatérés után

Ezsdrás 2:61-70 A létszám üzeneteA hazatérők létszáma 42 360 főA fogságba vitt létszám:2Kir 24:14-16 Fogságba vitte a jeruzsálemieket, minden parancsnokot és a hadsereg minden vitézét, tízezer foglyot, az összes mesterembert és a várépítőket is, úgyhogy a föld szegény népén kívül senki sem maradt ott. Jójákint is elhurcolta Babilóniába. A király anyját, a király feleségeit és … Bővebben: Visszatérés után

Hallottunk a szeretetetekről

Kolossé 1:3-7 Csodálom Jézus megszólalásait, milyen konkrétan tudott az emberek, közösségek problémáival foglalkozni. Nem kerülgette a témát, mindig egyenesen beszélt. Így szeretnék én is, bár nekem Jézushoz mérten rengeteg fogyatkozásom, hiányosságom van. A Kolossébeli gyülekezet nagyszerű visszacsatolást kapott. Epafrász elvitte a gyülekezet jó hírét, a szeretetükről és hitükről.Milyen jó ilyen gyülekezetbe járni, amelyikről azt a … Bővebben: Hallottunk a szeretetetekről

Beteljesülő Ige: Szabadság

Ezsdrás 1:1-11 Történelmi események, háttérBirodalmak váltakozása. A babilóniai birodalmat elfoglalja a perzsa birodalom.Isten megígérte ezt:Jer 29:10 Mert azt mondja az ÚR: Mihelyt eltelik Babilónban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket, és beteljesítem ígéretemet, hogy visszahozlak titeket erre a helyre.Jer 25:11-12 Ez az egész föld pusztasággá és iszonyattá lesz, és ezek a nemzetek a babilóni királynak szolgálnak … Bővebben: Beteljesülő Ige: Szabadság