Világhatalmi változás – Isten ígérete teljesül

Ezsdrás 1:1-4, 1)Bevezetés Augusztusban Ezsdrás könyvét tanulmányozhatjuk. Történelmi háttér: Kr.e. 2166 — Ábrám elhívása 505 év múlva Kr. e. 1661 Jákob egész családjával Egyiptomba költözik. Oka éhínség. 215 év múlva Kr.e. 1446 — Izrael kivonulása Egyiptomból Kr.e. 1406 — Izrael bevonulása az Ígéret földjére 684 év múlva Kr.e. 722 — az északi királyság Asszíria uralma … Bővebben: Világhatalmi változás – Isten ígérete teljesül

Hírdetés

Visszatérés után

Ezsdrás 2:61-70 A létszám üzeneteA hazatérők létszáma 42 360 főA fogságba vitt létszám:2Kir 24:14-16 Fogságba vitte a jeruzsálemieket, minden parancsnokot és a hadsereg minden vitézét, tízezer foglyot, az összes mesterembert és a várépítőket is, úgyhogy a föld szegény népén kívül senki sem maradt ott. Jójákint is elhurcolta Babilóniába. A király anyját, a király feleségeit és … Bővebben: Visszatérés után

Beteljesülő Ige: Szabadság

Ezsdrás 1:1-11 Történelmi események, háttérBirodalmak váltakozása. A babilóniai birodalmat elfoglalja a perzsa birodalom.Isten megígérte ezt:Jer 29:10 Mert azt mondja az ÚR: Mihelyt eltelik Babilónban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket, és beteljesítem ígéretemet, hogy visszahozlak titeket erre a helyre.Jer 25:11-12 Ez az egész föld pusztasággá és iszonyattá lesz, és ezek a nemzetek a babilóni királynak szolgálnak … Bővebben: Beteljesülő Ige: Szabadság