Milyen az Úr, akit dicsérnünk kell?

147. zsoltár a)Bevezetés Az Isten dicsérete egyik legfontosabb magatartása kell, hogy legyen a hívő embernek. Dicséretre felszólító igevers 67, Magasztalásra felszólító igevers 30. Dicsőítésre felszólító igevers 17. Éneklésre felszólító igevers 41. (Nem vizsgáltam a tartalmukat, csak a kereső eredményeit írtam ki) Eleget kell tenni a felszólításnak. Hogyan? Miért? Mindkettőre nézve olvashatunk tanácsokat a Bibliában. A … Bővebben: Milyen az Úr, akit dicsérnünk kell?

Zengjétek Isten dicséretét!

Zsoltár 66 Örülj, énekelj, dicsérd! Mire alapozza ezeket a felszólításokat? Nem az átélt dolgok miatt, nem az élet körülményei miatt, hanem egyedül Isten személyére nézve kéri ezeket. Az örvendező, dicséretet mondó is visszaemlékezik sok megpróbáltatásra, mégis az örömre buzdít, mert közben meglátta, hogy azok is személyes dicsőségére voltak. Filmrészlet: Címe: A mag. Sci-fi. Leállt a … Bővebben: Zengjétek Isten dicséretét!