Az elhívás megtiszteltetés, de kihívás is

Zsid 5:1-10 Nagyon sok üzenettel bíró igeszakaszMelkisédek rendje szerinti főpap1 Mózes 14:18-24, Ábrahám találkozik vele Lót kiszabadítása után. Sálem királya, a magasságos Isten papja. Az ismeretlen, titokzatos pap-király, aki kenyeret és bort hozott, és megáldotta Ábrahámot.*Szeretnél találkozni ezzel a titokzatos pap-királlyal? Szeretnél áldást kapni, venni tőle? A főpapi szolgálat gyakorlata az ószövetségbenEmberek közül választják, emberekért … Bővebben: Az elhívás megtiszteltetés, de kihívás is

Hírdetés

Jeremiás elhívása

Jeremiás 1:1-10 1)Bevezetés Egy negyven éves szolgálat kezdetét olvashatjuk. Elhívásnak szoktuk nevezni az ilyen történeteket. A közéletben az ehhez hasonló szituációkat előléptetésnek, kinevezésnek, beiktatásnak, felszentelésnek mondják. Ezekből hiányzik az a mozzanat, ami arra utal, hogy a szolgálati pozíciót a mindenható Isten akaratából foglalja el valaki. A prófétai küldetések – így Jeremiásé is – Isten kiválasztó … Bővebben: Jeremiás elhívása

Az elhívás lényege az Elhívóban van

Róma 1:1-6 a)Bevezetés Úgy érzem egyre ritkábban használt kifejezés a hivatás és egyre ritkábban értelmezett állapot ez az emberek között. Pedig egy keresztény társadalomban természetesnek kellene lenni. Az egyház, a gyülekezet – amihez társadalmunk nagy része tartozik – a kihívottak közössége. Tehát hivatással bírónak, hivatástudattal rendelkezőnek kellene lenni minden keresztény személynek. Miben áll a hivatásunk? … Bővebben: Az elhívás lényege az Elhívóban van