Az Ige testté lett

János 1:1-18 A Hitvallás pontjai képezik a heti, vasárnapi igék alapját. Az első pont a Szentírás.Különös születés-történet. Jézus születése.Ki érkezett? Az Ige. A Teremtő. A Világosság. Jézusban együtt ezek a hatalmak érkeztek meg.Az Ige lett testté.Az alkotó Ige. Isten szavával alkotta a világot.Fizikailag téged is Ő alkotott.Az életadó Ige. Jézus szavával adott életet a halottaknak.Szavával … Bővebben: Az Ige testté lett

Hírdetés

A bűnbocsánat a legnagyobb ajándék

Lukács 5:17-26 1)Bevezetés Miért jött Jézus? Mi a fő küldetése? Jézus az ember megmentéséért jött. A megváltást elvégezve szeretne mindenkit az örök életbe vezetni azáltal, hogy újjászüli élő reménységre. Minden szó, minden tett, amit Jézus elvégzett, ezt hivatott szolgálni. Minden azt bizonyítja, hogy Jézus az ember Megváltója. Ez a történet is ezt igazolja. 2)Jézus népszerű … Bővebben: A bűnbocsánat a legnagyobb ajándék

Isten által épített ház vagyunk

Zsidók 3:1-6 Megszólítottak:Szent testvérek, mennyei elhívás részeseiKözéjük tartozol?Tudatosul ez benned?Tudsz így tekinteni a gyülekezet tagjaira? Jézus hitvallásunk apostola és főpapja(vallásunknak, G3671)G3671   ἡ ὁμολογία, -ας (hé homologia, -asz)1) megvallás, hitvallás2) elfogadás, elismerés3) LXX fogadalomEtimológia: homosz egyenlő, közös + G3056(Ógörög 2.) G3671   ὁμολογία (homologia)1) egyetértés2) elfogadás, elismerés3) egyezmény, szerződés; megadás, fegyverszünet4) fogadalom; megvallás, hitvallásEtimológia: a homosz (egyenlő; közös) + … Bővebben: Isten által épített ház vagyunk

A törvény jelentősége Jézus szerint

Máté 5:17-20 1)Bevezető Jézus személyéhez inkább a kegyelmet köthetjük. Kegyelmet hozott. Nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartsa. Így érdekes lehet végiggondolni, hogy mit gondol Jézus a törvényről. Miért beszél erről a kérdésről? Miért szentel elég hosszú időt a beszédében ennek a témának? 2)Betölteni jött, nem eltörölni Miért kell ezt tisztázni? Az … Bővebben: A törvény jelentősége Jézus szerint

Jézus, mint követendő példa 2.

Filippi 2:5-8 a)Bevezetés Jézus követendő példáját láthattuk egy prófécia teljesülésében, ami úgy is felfogható, mint egy küldetésnyilatkozat, amelyben tevékenységek vannak megemlítve. Most ugyanúgy a példát láthatjuk, de lelkületet vizsgálva. b)Legyen bennetek az az indulat Erről az igeszakaszról jó látni, hogy nem elég úgy szemlélni, mint Jézust magasztaló gondolatot, hanem úgy is kell, mint felszólítást. Jézusról … Bővebben: Jézus, mint követendő példa 2.