Isten megtalálható

Lukács 2:15-20 Az idei fő üzenet: Történések és cselekvések. Amikor történik valami, akkor lehet, hogy Isten tesz valamit értünk. Ebből következhet, hogy én is teszek valamit, hogy találkozzak Jézussal. Elmentek az angyalok Nem maradhatunk állandóan a megszentelt, mélyen megindító, mély lelki hatásokat előidéző állapotban. Péteréknek is le kellett jönni a megdicsőülés hegyéről. Mózes sem töltötte … Bővebben: Isten megtalálható

Hírdetés

Krisztus testet öltése örömünk alapja

Lukács 2:8-14 Előzmények Történések és cselekedetek. Amikor valami történik, akkor Isten cselekszik. Ezt követheti az ember tette, amikor ő cselekszik. Ebből jöhet létre a találkozás. Történt, hogy elérkezett Mária szülésének ideje. Megszüli Jézust és bepólyálja, majd a jászolba fekteti. Ez utóbbi tette nem természetes. Ebből lesz a jel a pásztoroknak. Első üzenet: Aki a történéseket … Bővebben: Krisztus testet öltése örömünk alapja

Biztos tény, hogy Isten testet öltött

Ajánlott könyvek a témában1 Lukács 2:1-7 Mi lehet Jézus születésének a bizonyítéka? Az alábbi dolgokban sokan keresik a bizonyítékot. Az igazi bizonyíték az, hogy ma is újjászüli a megtérő embereket. Van-e meggyőződése mindenkinek, hogy Jézus a testben megjelent Krisztus? 1Ján 4:2 Erről ismeritek meg az Isten Lelkét: amelyik lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az … Bővebben: Biztos tény, hogy Isten testet öltött

Megjelent a pogányok világossága

Lukács 2:21-35 1)Bevezetés Ebben az évben a világosság szempontjából gondolkodhatunk Jézus születéséről. A mai igéből is ezt szeretném kiemelni. Az idős Simeon, amikor karjába vette a gyermeket, ezt mondta: „… meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.” Még szűkebb kiemelésként azt hangsúlyoznám, hogy megjelent … Bővebben: Megjelent a pogányok világossága

A szeretet a világosság bizonyítéka

1János 2:7-11 1)Bevezetés Ez az alapige nem klasszikus karácsonyi ige. Nem olvastunk a Jézus születéséről, Betlehemről, Máriáról, pásztorokról, keleti bölcsekről. Azt viszont könnyen beláthatjuk, hogy nem is idegen a karácsonytól ez a szakasz. A karácsony egyik elválaszthatatlan jellemzője a szeretet, vannak, akik a szeretet ünnepének is nevezik. A másik eléggé ismert tény a karácsonnyal kapcsolatban … Bővebben: A szeretet a világosság bizonyítéka