Az Úr szolgája

Ézsaiás 42:1-9

1)Bevezetés

Hogy kezdtem a múlt vasárnapi szolgálatot? Milyen állítással indítottam az igehirdetést? „Szánalomra méltó emberek vagyunk.” Megérthettük, hogy ez nem lekicsinylő megállapítás, hanem az Úr szemében vagyunk ilyenek. Ő ezt így látja és a szánalmat teljes szeretettel éli meg, és így jön segítségünkre.

Ma ez az üzenet tovább folytatódik.

Az Úr szolgájának, a földre érkezett, emberi formában megszületett Jézus Krisztusnak az egykor közölt érkezési ígéretéből kapjuk ezt a biztató üzenetet.

2)Az Úr szolgája törvényt hirdet és képviseli is azt

Az Isten által küldött szolga első küldetése a törvény hirdetése. Jött, hogy törvényt hirdessen.

Jézus Krisztus ezt nem az addig tapasztalt formában végezte. Nem egy kemény, fölényes, szigorú elvárásokat követelő törvényhirdető volt Ő, hanem olyan küldött, aki a szeretet törvényét hirdette és képviselte.

Nem véletlen, hogy az egyik legközelebb álló apostol, János is arról írt, hogy régi ér új parancsolat érvényesül életünkben.

1Ján 2:7-9 Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely megvolt bennetek kezdettől fogva; a régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, amely igaz őbenne és tibennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igazi világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.

Nemcsak hirdeti Jézus ezt a törvényt, hanem érvényt is szerez ennek. (4. vers) Jézus nem a korabeli vallási vezetők gyakorlatával beszél és cselekszik. Nem követeli a törvény betartását anélkül, hogy elöl járna annak megtartásában, hanem teljes lényével igyekszik annak érvényt szerezni.

*Megismerted már a Jézus által hirdetett törvényt? Érvényt tudott már ennek szerezni a te éledben is? Érvényre jutott a bűnökből kiszabadító szeretet törvénye nálad? Ha igen, működik már benned is ez a törekvés, hogy a szeretet hatékony törvényének igyekezz érvényt szerezni?

3)Az értéktelenek értékelője

A prófécia másik állítása Jézusról, hogy ő a megrepedt nádat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Két kép ez arra nézve, hogy az értéktelenné váló, eredeti célját betölteni nem tudó eszközöket sem veti meg, nem dobja ki, nem semmisíti meg, hanem lehetőséget ajánl és biztosít azoknak.

A repedt nádat már nem lehet jól használni. A pislogó, kifogyóban lévő füstölgő mécses nem világít, csak kellemetlen füstöt áraszt és kormot juttat a környezetébe. Jézus mégsem a megsemmisítő ítéletet gyakorolja rajtuk, hanem mást. Kegyelmet érvényesít és ajánl fel.

Ezt csak akkor értjük meg, ha látjuk, hogy ez jelképes üzenettel bír.

A megrepedt nád és a pislogó mécses mi vagyunk. Mi törékeny, pislákoló, füstölgő emberek.

Ez most komolyan elgondolkodtatott. Így tekintek én az életemre? Sok tekintetben nem. Hajlamos vagyok arra, hogy ez majd az idősek állapotára utaló leírás. Lehet, hogy náluk szembetűnőbb, de nemcsak náluk valódi állapot.

Jusson eszünkbe, hogy az erőtől duzzadó, határozott magabiztossággal harcoló, rendíthetetlen céltudatossággal élő Pál milyen felismerésekre jutott?

  • Istennek kincse cserépedényekben van elrejtve.
    • 2Kor 4:7 Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék.
  • Az erőtlenség nem kudarc, hanem a siker titka:
    • 2Kor 12:8-10 Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ez tőlem, de ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

*Minek tartod magad? A Krisztusra nem szoruló erős, határozott, bátor, rendíthetetlen eszköznek, vagy az irgalmat igénylő repedt nádnak és füstölgő mécsesnek, vagy törékeny cserépedénynek?

Furcsán hathat ez a kérdés és ez a gondolatmenet, mert sok más helyen a Biblia meg azt kéri, és közli, hogy erősek legyünk.

2Tim 1:7 Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

1Kor 15:58 Azért, szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Most akkor mi a helyzet? Mi a helyes önértékelés?

Erőért kell könyörögni, erősen kell megállni, de nem magunktól. Ha valaki erős, ne magának tulajdonítsa, hanem a megerősítő Istennek. Ezt ne csak fizikai állapotra, hanem lelkiekre is érvényesítve.

Sajnos könnyen kialakul az erős és gyenge állapot értelmezésének egy torz alkalmazása. Amikor az ember erős, akkor azt hangoztatja, érvényesíti, sok esetben önmagának tulajdonítva. Amikor gyenge, akkor azt titkolja, leplezi és megpróbál erősnek mutatkozni. Ha ez nem sikerül, inkább elrejtőzik a közösség elől. Ez a rejtőzködés mutat rá, hogy a közösség hogyan kezeli a gyengéket. Ha a közösségben működik az, hogy az erősek tartoznak a gyengék gyengeségeit hordozni, ott a gyengék nem fognak elbújni. Ahol viszont az erősek fölényes büszkeséget sugároznak, ott a gyengék háttérbe vonuló rejtőzködők lesznek.

*Milyen közösségre vágyunk? Milyen lelkületű erősek akarunk lenni? Milyen fogadtatásnak örülnénk, ha valamiben elgyengülnénk?

4)Jézus maga is vállalta ezt az állapotot

Ezt a próféciát általában csak abban a részletében idézik, amikor arról van szó, Jézus hogyan viszonyul a repedt nád és füstölgő mécses állapotú emberekhez.

Pedig arról is van szó, hogy maga is ilyen.

Ő is eljut – mi már úgy mondhatjuk, hogy eljutott – ebbe az állapotba. Az ő élete is megrepedt, megtört. Látszólag ő is csak pislogó, füstölgő állapotban volt. Mindez az utolsó napján, a kivégzés óráiban.

Látszólag eltört a repedt nád és kialudt a mécses, de csak azután, miután érvényt szerzett a törvénynek.

Ez egy különleges jogérvényesítés volt. Küzdelmével nem azért harcolt, hogy érvényt szerezzen a saját jogainak, elérje saját céljait. Nem önmagára nézve küzdött a törvény érvényesítéséért, hanem az elveszett emberekre nézve. Nem azért szenvedett, hogy végül őt mentse fel a törvény, hanem azért, hogy minket ne ítéljen el.

Mindezt úgy tette, hogy a törvény jogos ítéletét vállalta magára, hogy rólunk eltávolítsa.

*Kell ez a szolga neked? Igényt tartasz a törvényt érvényesítő szolgálatára?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s