Az elhívás megtiszteltetés, de kihívás is

Zsid 5:1-10

 • Nagyon sok üzenettel bíró igeszakasz
 • Melkisédek rendje szerinti főpap
  • 1 Mózes 14:18-24, Ábrahám találkozik vele Lót kiszabadítása után. Sálem királya, a magasságos Isten papja. Az ismeretlen, titokzatos pap-király, aki kenyeret és bort hozott, és megáldotta Ábrahámot.
  • *Szeretnél találkozni ezzel a titokzatos pap-királlyal? Szeretnél áldást kapni, venni tőle?
 • A főpapi szolgálat gyakorlata az ószövetségben
  • Emberek közül választják, emberekért rendelik szolgálatra.
  • Feladata, hogy ajándékokat, áldozatokat mutasson be a népért.
  • Mivel nem tökéletes, először önmagáért kellett bemutatni az áldozatot, majd a népért.
  • Ezt a szolgálatot csak az kaphatja meg, akit Isten hív el.
  • Ennek a szolgálatnak a tökéletes betöltője, az engesztelés hibátlan és elégséges megvalósítója Jézus Krisztus.
 • Részletek kifejtése szükséges
  • Engesztelés, megbékéltetés kérdése
   • Az engesztelés az a folyamat, amelynek során két fél megromlott viszonyát helyreállítja. Teológiai jelentősége elsősorban Isten emberrel kapcsolatos kiengesztelődésének van. A kiengesztelés mögött az embernek az a felismerése áll, hogy Istennel szemben mintegy az adós viszonyába került, s így benne bűntudat alakul ki.
   • Két, egymással viszályban, ellenségeskedésben álló csoport között lejátszódó esemény, amelynek következtében a viszályt befejezik és békességgel viseltetnek egymással szemben
  • Áldozat az engesztelésért
   • 3 Mózes 4-6 – Bűnért való áldozatok törvénye
   • 3Móz 17:10-11 Ha valaki Izráel házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül bármilyen vért megeszik, kiontom haragomat az ellen, aki vért evett, és kiirtom népe közül. Mert a test élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér szerez engesztelést a lélek számára.
   • Zsid 9:22 És a törvény szerint csaknem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.
  • Alkalmazás
   • Szükséges-e engesztelés az Istennel való kapcsolatodban?
   • Milyen a viszonyod a teremtővel?
   • Van-e valami, ami miatt haragudhat rád, ami miatt neheztelés lehet benne, és emiatt ki kell Őt engesztelni?
   • Érzed, hogy megbántottad Őt? Bánt téged, hogy megbántottad Őt?
    • Ha tud bántani az, ha megbántasz embereket, fogod érezni a szomorúságot akkor is, ha megbántod Istent.
   • Ne hidd el a divatos tanításokat, hogy Isten egy mindent elnéző, minden felett szemet hunyó Úr, akit nem zavar semmi rossz, ami az életedben zajlik.
    • Ha téged bánt, ha olyan valaki fordul el tőled, akit szeretsz, vagy olyan személy tesz veled rosszat, akiért te mindent megtennél, akkor Istent vajon nem bántja, ha ilyet tesznek vele az emberek?
   • Tehát, van valami, ami miatt engesztelni kell Istent? Biztosan van.
    • Kisebb nagyobb hazugságaid, amivel jobb helyzetbe akartál kerülni az élet számos helyzetében.
    • Indulataid, haragod, amivel mások irányába érzel.
    • A hiúság, a gőg, ami miatt olykor többnek érzed magad másoknál.
    • A titokban elkövetett tetteid, amikben vágyaidból fakadó kísértések kerítettek uralmuk alá.
    • Vagy egyáltalán az, hogy a téged is megalkotó Istennek hátat fordítottál, vagy csak a mellékes, maradék idődben foglalkozol vele. Esetleg, amikor bajban vagy akkor kétségbeesve szaladsz hozzá, de egyébként nem vagy kíváncsi rá. Melyik az első parancsolat? Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és teljes erődből. Teljesül ez?
   • *Hogy érzed, milyen a viszonyod Istennel?
 • Gyere a paphoz, a főpaphoz!
  • Ki az? Hol található?
  • Jézus Krisztus az. Ő az engesztelő Főpap és az engesztelést jelentő Bárány is az Istennel megromlott kapcsolatodra nézve.
  • Már nem kell fizikai helyhez kötött működéssel bíró papot keresni. Már nem kell állatot levágni.
   • Zsid 9:11-12 Krisztus pedig megjelent mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.
   • Zsid 10:10-14 Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által. Minden pap naponként szolgálatban áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul. Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
  • *Úgy érzed, szükséges engesztelés, megbocsátás, a kapcsolat helyreállítása Istennel, az Alkotóddal? Gyere Jézushoz!
  • *Ne félj Tőle! Ő együtt érző. Együtt tud érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, az erőtlenekkel, a gyarlóságokban élőkkel.
 • Jézus az elhívott, aki téged is elhívott?
  • Nézzük egy más szemszögből is ezt az igét!
  • A főpap mindig Isteni elhívás alapján állhat szolgálatba.
  • Jézus is elhívás alapján, – ha tetszik, elküldés alapján – állt szolgálatban.
  • Akiket megbékített már az Atyával, azokat a személyeket is elhívta és elküldte. Az a feladata, hogy engeszteljen, békítsen minden embert az Istennel.
   • 2Kor 5:17-20 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel.
   • *Új teremtés vagy? Megbékéltél Istennel? Rád van bízva a békéltetés szolgálata és a békéltetés igéje, mint eszköz.
  • Emberek közül vagy kiválasztva az emberekért.
   • Neked is együtt kell tudni érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, az erőtlenekkel, a bűnösökkel.
   • Érted? Együttérző, odaadó, segítő szeretettel kell fordulni az ilyen állapotban lévők felé. Nem fölényes, lenéző, büszke, távolságtartó hozzáállás kell.
   • Az egyetemes papság része vagy.
    • Ezt sokan csak akkor idézik, amikor arról van szó, hogy mindenki ismeri az igét, így mindenki hirdetheti azt.
    • Értelmezd úgy az egyetemes papságot, hogy neked is együtt érző, másokért áldozatokra kész, elhívott szolgává kell válni!
    • Értelmezd úgy, hogy neked is könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltással kell Istenhez fordulni önmagadért és a rád bízottakért, ahogy Jézus tette!
    • Neked is könnyek között kell Isten elé járulni a szabadulásért, a megszentelésért, ahogy Jézus is gyakorolta!
    • Neked is a szenvedéseidből kell megtanulni az engedelmességet, ahogy Jézusnál működött.
     • *Gondoltál már arra, hogy a szenvedéseid azért vannak, mert még van hiányosság az engedelmességedben?
  • El tudod fogadni, hogy Jézus téged is hív arra, hogy azért szolgálj, hogy emberek béküljenek ki Istennel? Hogy nem azért váltott meg téged, hogy elkülönülj a bűnös emberektől, hanem hogy együttérzően szolgálj feléjük, hogy megszabaduljanak a bűneikből?
 • Két kérdés, két hívás
  • Jézus hív téged, hogy rendezd az Istennel való kapcsolatot! Fogadd el az engesztelést és a megbékítő szolgálatát!
  • Ha már új teremtés vagy, tudatosítsd magadban, hogy békéltető szolgálatban vagy. Nem erőszakos rábeszélő formában, hanem esedező és könyörgő lelkülettel.
 • Érezd meg, hogy az elhívás megtiszteltetés, de nagy felelősség is!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s