Az okos istentisztelet

Róma 12:1-2

 • Két fontos kérdés?
  • Tudod-e, hogy mi Isten akarata az életedre nézve?
   • Ma azt a célt állítja elénk Isten, hogy ismerjük meg mi az Ő akarata. Részletezve, mi az, ami neki szerinte jó, ami neki tetszik és ami tökéletes. Nem általában, hanem a mi odaszánt életünkben.
  • Hiszel-e az igének olyan értelemben, hogy komolyan veszed, amit kér?
   • Ma Isten két feltételt mutat, amire nézve kérést fogalmaz meg, hogy mit teljesítsünk, hogy megérthessük, mi az Isten akarata.
   • Ha fontos nekünk, mi az Isten akarata, akkor fontos az is, hogyan fogjuk megismerni azt.
 • Isten irgalmára kérlek – írja Pál
  • A kérés, az odaszánásra való felszólítás Isten irgalmára nézve hangzik el.
   • Mit jelent ez a megfogalmazás, megközelítés?
   • Két értelmező megközelítés: Amiért (cél) és amire nézve (amire alapozva) történhet a kérés teljesülése.
   • Példák segítik a megértést:
    • Nem a lelkipásztor kedvéért, nem az ő elképzeléseiért, elvárásaiért kell az odaszánás, hanem Isten irgalmáért, ami már eddig is sok mindent bizonyított.
    • Nem a lelkipásztor életet formáló hatása segíti az odaszánást, hanem Isten irgalma, ami sok mindent szeretne bennünk kimunkálni.
    • Nem a gyülekezet elvárásaiért kell odaszánni magunkat, hanem Isten irgalmáért. Nem a gyülekezet által felajánlott segítségre nézve kell odaszánni magunkat, hanem Isten irgalmára.
  • *El tudod-e mondani, hogy Istenem, azért szeretném magam odaszánni és megváltozni, mert te irgalmas voltál velem és irgalmat kínálsz ezután is?
 • A test odaszánása az okos istentisztelet
  • Gyakran úgy idézik ezt a mondatot, hogy szánjátok oda magatokat. Pedig itt határozottan a test odaszánása van.
  • Miért kell a testünket odaszánni áldozatul, hogy okos istentiszteletté váljon?
   • Mert a test a miénk. Mi rendelkezünk vele.
   • A lélek Istené lett a megtérésünkkel, a test maradt a régi.
   • A test a lélek ellen harcol.
    • Gal 5:17 Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.
   • A lélek kész, de a test nem. A test gyenge.
    • Máté 26:41 Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen.
   • Az életünkben az elvégzett fizikai munka nagy része a testünkért történik. Testi erőfeszítéseket végzünk a testért. És a lelkiekért, Istenért, az Ő tiszteletéért?
  • *Nem tudom, ki hogy van vele, nekem általában a testemmel kell harcolni, amikor az odaszánásról, az Isten tiszteletéről, a szolgálatról van szó. A test fáradtsága, gyengesége, kényelem utáni vágya, képez határokat, akadályokat, amiket át kell lépni. A test okozza a harcokat.
  • *Miért nézzük az órát istentisztelet alatt? A lélek fáradt el? Nem. A testünk jelez.
  • *Miért öltöznek olyan hanyagul sokan a mai zenészek közül? A gyülekezetben szolgálók is. Ők azt mondják, hogy Isten nem a külsőt nézi. Ez igaz. Én viszont azt merészelem mondani, mert nincs teljesen odaszánva a testük az Istenek. A kényelmeset keresik, ezért zenélnek szakadt farmerban, sapkában, elnyúlt pólóban. Tudom, hogy nem a ruhától lesz jobb a szolgálat, de érdemes a szív mélyére nézni ebben a kérdésben.
 • Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával!
  • Az értelem megújulása
  • Úgy is mondhatjuk, hogy ne a világhoz igazodva változzatok, hanem az értelem megváltozásával, megújulásával.
  • Tulajdon képen egy figyelmeztetés is van ebben a felszólításban. Vagy a világhoz igazodva változol, vagy az értelmed megújulásával változol. A változásunk kikerülhetetlen.
  • Ha nem történik meg az értelem megújulása, akkor a világ szerint megy végbe a változásunk.
  • A jó változás kezdete, az értelem megújulása. A gondolkodásmód megújulása.
   • Hogyan újul meg a gondolkodásmód?
    • Hallgatunk, olvasunk új forrásokat is. Ha beszűkül a forrásaink köre, megkövesedik a gondolkodásunk.
     • *Megosztanám, hogy jó pár éve igyekszem kétoldalú tájékozódásra a mindennapokat tekintve. Népszabadságot, de Magyar Nemzetet is olvasok. HVG-t és Heti Választ is. Ehhez még hozzáfűzném, hogy a fészbuk az nem hírforrás. Azt ne tekintse senki hiteles forrásnak. Csak egy okot említve, ott nem azt olvassuk, amit akarunk, hanem amit mások akarnak. Keressük meg magunknak a megfelelő forrásokat.
    • Igyekszünk új nézőpontokból is megvizsgálni témákat.
     • Mondani kell magunknak: Gondoljuk át más szemszögből is. Például ezt a másik ember hogyan élte meg, mit gondolhat, mit érezhet?
     • *Ha valaki azt mondja, hogy nekem ez rosszul esett, akkor nem azt mondom rá, hogy félreértettél, rosszul állsz a dologhoz, hanem azt, hogy mondd el, mi váltotta ezt ki nálad?
    • Nyitottan hallgatjuk meg mások véleményét. Beszélgetünk másokkal is. Nemcsak kiválogatva, akiről tudom, hogy a véleményemet fogja erősíteni.
     • *Én rengeteg jó irányú változást éltem meg nem hívő emberekkel való beszélgetések nyomán. Rengeteg új szempontot, más megközelítést mutattak meg témákkal kapcsolatban.
    • Határozottan beismerjük, hogy nem tartjuk tökéletesnek a pillanatnyi tudásunkat, ismeretünket, gondolkodásunkat. Enélkül nem fog menni a megújulás. Nem tudatosan azért védekezünk az új gondolkodástól és a változástól, mert azt hisszük, hogy tökéletesek vagyunk.
    • Hagyunk magunknak időt arra, hogy a megújító hatások működjenek. Az első reakciónk általában a tiltakozás, ha valami olyat hallunk, olvasunk, ami a már kialakult gondolkodásunktól eltér. Ha időt engedünk, át tudjuk gondolni, milyen gondolkodást akar Isten megváltoztatni bennünk. Ezzel is vigyázni kell, nehogy csak a sebek nyalogatása, az igazam igazolgatása valósuljon meg ebben az időben.
  • A változás
   • A változást tehát a gondolkodásmód megváltozása, megújulása indítja el. Tehát döntéseket kell hozni a változás érdekében.
   • Milyen változást késztető hatások vannak az életünkben?
    • Jó példák és az általuk nyert jó célok.
     • Természetesen az első számú példa nekünk Jézus Krisztus. Őt kell egyre jobban megismerni, követni és változni az Ő hasonlóságára.
     • A Virtuózok tehetségkutató során többször elmondták, hogy példaképnek tartott zenészek indítottak el gyerekeket a komolyzene felé.
    • A Biblia döbbent rá hiányosságokra és indít el változást
     • A Biblia, mint tükör is működik. Ehhez azonban nagyon nyitottnak kell lenni, hogy elfogadjuk, hogy hiányosságainkra mutat. Legtöbbször sajnos mások hiányosságait látjuk benne. Másik eset, hogy a meglévő véleményünk igazolására használjuk, összeollózva belőle a véleményünket erősítő igéket.
    • Terhek, nehéz élethelyzetek
     • Mikor kezdett megváltozni a gondolkodása a tékozló fiúnak? Amikor éhség gyötörte és még a moslékból sem kapott semmit.
     • *Hála Istennek, elmondhatom, sok minden változott bennem 2004-ben, amikor a testvérem gondozása, kezelésekre szállítása, dolgainak intézése volt rajtam. Egy példa ebből. Sok tennivaló volt az utazások kapcsán. Amikor a másik testvéremmel segítettünk, mondtam, mit hogy csináljunk, a testvérem rám szólt: Miért beszélsz így velem? Azt hiszed, csak te tudod jól a dolgokat?
    • Tetteink következményeinek súlya
     • Mikor mondta azt Dávid, hogy elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak? Amikor már szinte elviselhetetlen volt az életén a nyomás, amikor egész nap jajgatott. (Zsoltárok 32)
     • *Mennyi mulasztás és az utána tapasztalt következmények formáltak már engem.
    • A leleplezések, a kritikák
     • Mikor tudta kimondani Dávid, hogy vétkeztem az Úr ellen? Amikor Nátán próféta leleplezte, mert kimondta az Úrtól kapott minősítést a kettős bűnével kapcsolatban. (2 Sámuel 12:7-13)
     • *Határozottan állíthatom, hogy a legkomolyabb változások a kritikákból indultak el az életemben. Nem volt könnyű, de megérte foglalkozni velük.
    • Milyen jó lenne, ha az első két módszert használnánk mindig. Sajnos nem így van, ezért kell Istenek a másik hármat is alkalmazni.
    • Hozzá kell tenni, hogy ez nem olyan könnyű folyamat. A terhek, a tettek következménye, vagy a kritika nem magától értetődően hozza a gondolkodás változását. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, kell egy nagyon komoly Isten elé állás. Meg kell tanulni megkérdezni Istent: Mi igaz ebből te szerinted is rám?
    • Valljuk be, hogy inkább a tiltakozás, önigazolás, szövetségesek keresése indul be bennünk, amikor ilyeneket kapunk, nem pedig az alázatos önvizsgálat. Miért? Mert nem akarunk változni. Változni pedig azért nem akarunk, mert tökéletesnek hisszük magunkat. Ki kell mondjam testvérek: nagyon sok hívő ember a megnyilvánulásai azt tükrözik, hogy magáról azt gondolja, hogy tökéletes. Nem a szavak, a tettek, a viselkedés bizonyítja ezt.
 • Miért kell odaszánni testünket? Miért kell az értelem megújulásával megváltozni? Hogy megítélhessük, felismerhessük, megérthessük mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata.
 • Mert Isten sok dolgot akar velünk kezdeni. Isten újabb dolgokat is akar velünk kezdeni. Isten lehetetlennek tűnő dolgokat is akar velünk végrehajtani.
 • Mindezt nemcsak azért, hogy elérjen rajtunk keresztül valamit, hanem hogy közben bennünk is elérje az akaratát. Isten pedig azt akarja, hogy növekedjünk a szentségben.
 • Idősek teszik fel a kérdést gyakran: Nekem is kell változni? Mindenképpen. Amíg nem vagyunk olyanok, mint Krisztus – és ez nem érhető el a földi életünk során – addig meg kell hajolni Isten változtató irgalma előtt.
 • Végül egy fontos kérdés. Azt vizsgáld meg a saját életedre nézve, hogy csak látszani szeretnél valamilyennek, vagy olyanná akarsz változni? Csak olyannak akarsz látszani, mint amilyen Krisztus, vagy teljesen olyanná is akarsz válni? Valóban a kegyességben akarsz fejlődni, vagy megelégszel a kegyesség látszatával? Isten irgalma nem látszatra dolgozik, hanem teljesen meg tud változtatni.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s