Az ajtó előtt és mögött – 1

Jelenések 3:20-22

1)Bevezetés

A mai nap témájának ezt a címet adtam: Az ajtó előtt és mögött. A gondolatokat két ige segíti formálódni. A mostani egy újszövetségi, a másik egy ószövetségi lesz.

Egy hétköznapi eszköz segítsen ma a személyes életünket és az Úrral való kapcsolatunkat átgondolni.

2)Az ajtó szerepe

Nem azért szólók az ajtó szerepéről, mert azt feltételezem, a hallgatók nem tudják, inkább azért, hogy nyomatékosítsam a tényeket.

Az ajtó két teret választ el úgy, hogy átjárást, vagy éppen kizárást tesz lehetővé. Az egyik oldalán van a „kívül” és a másikon a „belül”.

Az ajtó véd, de akár akadályozhat is. Az ajtó közösséget tehet lehetővé, de ki is zárhat abból.

Ezeket a funkciókat a Bibliában olvasható képek is bemutatják. Az ajtó tehát több, mint egy zsanéron forgó téglalap.

3)Jézus milyen ajtó előtt áll?

Ez a levél részlet azt közli, hogy a Megváltó Jézus és az emberek alapvetően nem az ajtó azonos oldalán vannak. Jézus kívül van, az ember pedig belül.

Az ajtón belüli tér maga az ember. A magánélete, a meggyőződései, elvei, kapcsolatai vannak az ajtó mögött. Erre nézve ma nagyon sok embernek az a véleménye, hogy ahhoz, ami az ajtó mögött van, tehát a magánélet dolgaihoz senkinek semmi köze nincs. Emiatt nem is engednek oda be másokat. Vagy ha be is engednek, hamar kizavarják őket, ha kiderül, hogy hatással akarnak lenni a felfogásra, meggyőződésre, világnézetre, magánéleti elvekre. Emiatt sok a magányos ember és ezek közül többen kisállat tartó gazdikká válnak. Lesz egy egyoldalú kapcsolatuk a kutyájukkal, macskájukkal, akikkel akár beszélgetni is tudnak, de ők semmibe nem szólnak bele.

*Hogy gondolkodsz az életedről? Magával ragadott a modern kor felfogása? Te is úgy gondolod, hogy a magánéletedhez senkinek semmi köze? Vigyázz, ez téves út! A bezárkózás nem válik javadra.

4)Miért van kint Jézus?

A kép döbbenetes is lehet, ami általában természetes többeknek. A világ megalkotója, az ember teremtője az ajtó másik oldalán áll. Kívül van az életen. Hogy lehet az, hogy akinek a teremtett világot köszönhetjük és a személyes létet is, az nem lehet „alanyi jogon” az életünkben?

Sokan ezt a bűn oldaláról közelítik meg. A bűn elszakított Istentől, az ajtón kívülre került.

Ha Isten szempontjából nézzük, mivel magyarázható, hogy ennyire „tiszteletben tartja” az ember döntését, választását és engedi magát kizárni az életből? Úgy látom, hogy ez a szeretetét bizonyítja. Ezt az állítást megérthetjük, ha arra gondolunk, milyen változáson kell átmenni egy szülőnek, akinek serdülő korú gyereke van. Be kell látni, hogy a szeretet nem azzal valósul meg, ha ráerőltetjük magunkat, akaratunkat, elképzeléseinket, be nem teljesült vágyainkat a gyerekre, amikor ő saját ötletekkel akar haladni az útján, hanem engedjük a távolodást. Persze a nyomon követés, a kísérő figyelem nem marad el, és a szülő állandóan ugrásra készen figyel, mikor lehet szükség segítségre, de alapvetően elengedő magatartást tanúsít. Bár azt is be kell látni, hogy ez nekünk szülőknek nagyon nehéz.

Isten viszont nem sértődik meg, mert a gyermeke azt gondolja, hogy mindent jobban tud, mint a teremtő Atya. Ha szabad ezt mondani, mosolyog magában egyet és elengedi a kezünket. Megvalósul egy távolodás, de közben figyel, mikor jön a segélykérő kiáltás, jelzés.

Jézus azért áll kint, mert szeret. Mert nem erővel akar ráakaszkodni az emberre, hanem azt szeretné, hogy mindenki maga lássa be, hogy szüksége van a társaságára, a vele való kapcsolatra.

*Beláttad már, hogy akiket kizártál az életedből, és kinn is maradtak, azok közül sokan azért maradtak kinn, mert szeretnek? Ha Jézus még nincs bent, az nem azért van, mert lemondott rólad, van érdektelen vagy számára, esetleg megsértődött, hogy nem lehet bent. Azért van kinn, mert bár tudja nem jó neked a bezárkózásod, de erőszakkal nem akar semmit elérni nálad.

5)Miért zörget Jézus?

Jézus azt mondja, hogy ott áll az ajtó külső oldalán és zörget. Ez igazolja az előző gondolatokat. Nem mondott le senkiről, nem vonult félre sértődötten. Keresi a kapcsolatot. Neki fontosak vagyunk, de tapintatosan közelít.

Nem csupán egy néhány szavas érdeklődés miatt zörget. Nem egy rövid bepillantásért kér bebocsátást. Nem azt akarja, hogy kíváncsiskodó tekintettel körülnézzen, s aztán menjen. Nem érdekek hajtják, hogy valamit kérjen, kapjon. Ő valójában be akar költözni. Állandó társsá akar válni. Olyan kapcsolatot akar, amiben ő kíván a vezető lenni.

Na itt álljunk meg! – szólhatnak sokan. Ugye, hogy mégiscsak ránk akar akaszkodni. Befolyásolni akar a döntésekben, meg akar fosztani a szabadságtól.

Így is fel lehet fogni. Ez a hozzáállás abból adódik, hogy az ember azt gondolja, hogy nincs szüksége segítőre, tanácsadóra, vezetőre. Amiatt van a tiltakozás, mert azt gondolja, hogy a szabadság nem más, mint amikor azt csinálok, amit akarok.

Tudod, mi bizonyítja, hogy nem igaz mindaz, amit gondolsz ezzel kapcsolatban? Épp az, hogy zörget. Úgy gondolod, nem lenne ereje, hatalma és még joga is arra, hogy egyszerűen betörje az ajtót és azt mondja, mától én vagyok a főnök? Dehogynem. A zörgetéssel is a döntésed szabadságát biztosítja. Ez így marad azután is, ha beengeded. Ő olyan vezető kíván lenni, aki mindig mindenről elmondja a véleményét, megfogalmazza a tanácsait és rád bízza, mit teszel.

A zörgetésével még egy fontos dolgot közölni akar. Mivel meghagyja neked a döntés lehetőségét, ezzel megadja a felelősséget is. Ha döntés nélküli parancsvégrehajtás követelne, a felelősség rajta lenne. Aki véleményezés lehetősége nélkül hajt végre parancsot, az nem felelős a tettekért. Aki maga dönt a cselekedeteiről, az felelősséget is vállal a tetteiért.

Mindebben van egy rizikó is. Ez Jézus oldaláról az, de az emberre is kihat. A zörgető Jézussal kapcsolatban nemcsak az szabadon választható lehetőség, hogy beengedjük őt, hanem az is, hogy újra kizárjuk őt, vagy legalábbis elhallgattatjuk, figyelmen kívül hagyjuk. Az, hogy ez megtörténhet, ugyanazt a szeretetet bizonyítja, amiről eddig is szóltam. Bármennyire is fáj Jézusnak „utcára kerülni” vagy sarokba küldve nélkülöztetni, ezt is elfogadja.

Még akkor sem lázad, ha az ilyen hozzáállás miatt kialakult bajokban számonkérően keresi az ember újra őt és kérdőre vonja, miért engedte meg, miért távozott el.

*Kelle egy ilyen társ? Beengedsz egy ilyen vezetőt?

*Megtetted valaha? Most is bent van? Most is van szava és a szavaknak ereje rád nézve? Vagy már annyi mindent megtanultál Tőle, hogy boldogulsz egyedül is? Gondold át, nem zörget újra Jézus?

6)Hogy zörget Jézus?

Ezek után, főleg ha felébredt a kíváncsiság, megszülethet az a kérdés benned, hogy hogyan zörget Jézus? Nagyon jó és fontos kérdés. Néhány lehetséges formát sorolok fel. Ez nem az összes, és nem kizárólagos típusok.

 • Egy váratlan életkörülménnyel, mint a mostani koronavírus járvány

 • Öregedés tünetei

 • Teljesítőképesség csökkenése

 • Betegség

 • Új emberi kapcsolattal

 • Egy film, egy könyv által

 • Egy hír hallatán

 • Egy nagy kihívás közben. Mint az érettségi, egy nehéz vizsga az egyetemen

 • Egy nehéz döntés vívódásában

 • Csalódásokban, kudarcokban

 • Betegségben, gyászban

 • Félelmek között

 • Magányban, elhagyatottságban

Ezek maguk a zörgetés hangjai. Ezekben észre lehet venni, hogy Jézus azt akarja közölni, hogy „Itt vagyok!” „Segíteni szeretnék.”

*Ha bármelyik is igaz rád, vagy ezek alapján más élethelyzet elgondolkodtatott, hogy az is zörgetés lehet, ne szalaszd el a lehetőséget.

7)Mikor lép be Jézus?

Ha valaki meghallotta a zörgetést, abból még nem lesz ajtónyitás. Érdekes, hogy nem azt mondta Jézus, hogy aki meghallja a zörgetést és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek. Pontosan úgy szól az ige, hogy ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, ahhoz megy be.

Mintha Jézus számítana arra, hogy egy zörgetés nem eredményez egyből bebocsátást. Fel van arra készülve, hogy az ember minimum kiszól, hogy ki az.

Van egy újabb nagy biztatás ebben a részletben. Jézus hangját már akkor is lehet hallani és a mondandóját érteni, amikor még kint van. Jézus nem akkor válik hallhatóvá és a mondanivalója érthetővé, amikor beengedjük. Ha egy így lenne, nem lennének megtérők, nem lenne senki, aki beengedi Jézust.

Micsoda szeretet ez is. Jézus, ha mi úgy látjuk jónak, kész az ajtón keresztül is elkezdeni beszélgetni. Még kint van, de örül, hogy legalább egy beszélgetés elindult.

Ha valaki az élet zörgető hatásaira elkezdi Istent keresni, netán még a Bibliát is kézbe veszi, hallhatóvá válik számára Jézus beszéde. Igaz, ez még egy olyan távolságtartó beszélgetés, de már haladás az ajtónyitás felé.

*Volt már zörgetés az életedben? Tovább léptél, hogy hallhasd is Jézus szavát? Megengeded, hogy akár még a zárt ajtó mögül is beszéljen hozzád? Ne utasítsd el ezt az ajándék lehetőséget! Lásd meg, milyen tapintatos és türelmes Jézus! Hetekig, hónapokig tud így beszélgetni és várja, hogy végre kinyíljon az ajtó.

8)Az igazi közösség

Ha végre kinyílik az ajtó, és bebocsátást kap Jézus, akkor Ő közösséget vállal azzal, aki beengedte. Ez a „vele vacsorázok” lényege.

Mindegy mi van éppen otthon, miből készült a vacsora. Nem kér királyi menüt, nem vár el aranykelyhet, arany tányérral és evőeszközökkel. Amid van, azt fogadja el. Neki nem az a lényeg, hogy milyen minőségű ételt tálalsz fel, hanem az, hogy végre veled ehet.

Nagyon nehéz leírni, mennyire vágyik Jézus erre a kapcsolatra. De biztos, hogy neki ez az egyik legfontosabb cél. Ezért könyörög földi élete utolsó estéjén:

Ján 17:24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt.

*Lehet, hogy még idegen neked ez a bensőséges kapcsolat. Nem érzed a jelentőségét, értékét. Gondolkodj ez azon, miért lehet olyan fontos Jézusnak, hogy veled akar lenni?

9)Nyisd ki, míg be nem zárul!

Még egy gondolat az ajtó nyitás fontosságáról.

Jézus az utolsó időkről szóló beszédeiben többféle képet használ. Ebben előkerül az ajtó illusztrációja is.

Jézus az érkezését is így mutatja be, hogy az ajtó előtt van:

Márk 13:29 Hasonlóképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.

A tíz szűzről mondott példázatában is utal az ajtóra, ami egyszer bezárul.

Máté 25:10-12Amíg azok vásároltak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, majd bezárták az ajtót. Később pedig a többi szűz is megjött, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.

Miért mondhatja azoknak, akik kívül maradtak, hogy nem ismeri őket? Úgy gondolom azért, mert amikor Jézus zörgetett, nem engedték be őt, így nem lett velük bensőséges életközössége.

Ehhez hasonló egy másik evangéliumi figyelmeztetés is:

Luk 13:23-25 Egyszer valaki azt kérdezte tőle: Uram, ugye kevesen üdvözülnek? Ő pedig azt mondta nekik: Küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert – mondom nektek – sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak. Mert ahogy a ház ura felkel, és bezárja az ajtót, ti már kívül állva kezditek az ajtót zörgetni, mondva: Uram! Uram! Nyisd meg nekünk! Ő pedig azt feleli: Nem tudom, honnan valók vagytok.

Ó de sokan fogják zörgetni az ajtót. Azok, akik azt gondolták, hogy Jézust kint lehet tartani, rádöbbennek, hogy nem is Jézus van kívül, hanem ők.

*Ne várd meg, hogy kizárassál, engedd be Jézust, hogy belülre kerülj!

*Ha nem akarod akkor kétségbe esve zörgetni kívülről az ajtót, engedd be a most zörgető Jézust!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s