Ő a mi segítségünk

Zsoltárok 33

1)Bevezetés

Egy évvel ezelőtt boldog új évet kívántunk egymásnak családban, gyülekezetben, munkahelyen, ismerősök között. Egy természetes vágy és jó kívánság, hogy boldogok akarunk lenni és boldogságot kívánunk másoknak.

Nem is olyan egyszerű megállapítani, hogy boldog volt-e ez az évünk. Ahogy éppen most érezzük magunkat, befolyásolja azt, ahogy az évre is gondolunk. Kell egy kis idő, hogy átgondoljuk a 12 hónapot, az 52 hetet és a 366 napot. Nekem legalábbis szükség volt rá. Ahogy felmerült a kérdés, hogy mi is történt ebben az évben, a világjárvány tolult elő a gondolataimban, és igyekezetre volt szükség, hogy átgondoljam a hónapokat és emlékezzek a történésekre.

Álljunk most meg egy kicsit és gondolkodjunk el az eseményeken! Ne csak emlékezzünk, hanem értékeljünk hálaadással!

2)Programjaink, eseményeink

 • Szívpárna készítés, amíg a járvány nem korlátozott minket
 • Néhány gyerekklub ugyanígy
 • Házaspári napot tartottunk februárban
 • Karvezető kurzusra is sor került.
 • Kerületi női konferenciát imaházunkban tartották a nő testvérek
 • Március 22-től „Maradj otthon!” szabály miatt interneten közvetítettük az istentiszteleteket.
 • Augusztus elején néhányan egy kerékpártúrán tekertünk át Gyulára
 • Augusztusban Tahiba mentünk országos konferenciára
 • Augusztus 10-től elkezdődött az imaház felújítása
 • Hálaadó alkalmakban is lehetett részünk. Dévaványán, Kétegyházán, és itthon
 • Menyegzőt is tarthattunk
 • Államtitkári látogatást kaptunk
 • November 22-e óta újra ritkábban találkozunk
 • Három idős testvérünk ért földi élete végére. Bálint Lajos, Ván Jánosné és Ván János testvérek

Tehát láthatjuk, hogy nem voltunk teljes mértékben korlátozva, nem lettünk börtönbe zárva. Kegyelem, hogy egy ilyen év, amikor a világjárvány mindent felforgatott, ilyen eseménydús időszak lehetett.

3)Az események hátterében

Bármilyen nehéz is volt ez az év, voltak egyéni, családi és közösségi programjaink. Nemcsak az fontos, hogy ezek megtörténtek, hanem az még inkább, hogy bennünk mik történtek ezek által. Mi zajlott úgymond a háttérben, miközben ezeket átéltük, végigcsináltuk. Vagy úgy is megközelíthetjük, ki áll a háttérben, amikor a tapasztalható események megtörténnek?

Az idei járvány rámutatott, hogy az emberiség nagyon kíváncsi arra, hogy események mögött mi történik a háttérben. Mi indítja el a folyamatokat, milyen érdekek mozgatják a szálakat, melyek a célok, amik meghatározzák a lépéseket? Ebből a kíváncsiságból indultak el oknyomozó cikkek videók, és a kíváncsiság miatt elég nagy érdeklődés kíséri ezeket.

A mostani, modern világban lehet-e helye annak a meggyőződésnek, hogy minden mögött Isten áll? Ha igen, mit jelent ez nekünk?

Aki hisz abban, hogy Isten alkotta a világot és Ő tartja kezében a világ eseményeit, minden részletekbe menő magyarázatkeresés nélkül állíthatja, hogy az idei év eseményei mögött is Isten áll. Ha jó ért minket, akkor is, ha netán valamilyen rossz következett be, akkor is.

Ezt természetesen bibliai részletek is igazolják. Amiket most idézek, a nyugalom megzavarását okozhatják. Azért mondom ezt, mert sokakban egy torz kép él Istennel kapcsolatban. Azt mondják, hogy Isten a világ alkotója, de nincs jelen az apró részletekben. Azt állítják, hogy Isten jó, így semmi kellemetlen nem származhat tőle. Az lehet, hogy nem egy direkt munkával csinálja a kellemetlenséget, de hogy végérvényesen ő tart mindent kézben azt teljes bizonyossággal vallhatjuk.

Következzenek az igék, melyek rámutatnak, hogy valóban Isten áll mindenek mögött.

Ézs 45:7 Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, és én teremtem a gonoszt. Én vagyok az ÚR, aki mindezt cselekszem!

Préd 7:14 A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, éppúgy, mint azt, Isten szerezte; azért az ember semmit se sejt abból, ami rá következik.

És egy személyes vallomásban is megjelenik ez egy olyan ember szájából, aki hatalmas szenvedést élt meg úgy, hogy Isten adott teret ennek a megpróbáltatásnak az életében. A vallomás rámutat, hogy a jót is Istentől elfogadott ajándéknak tartja, és ugyanúgy a rosszal kapcsolatban is arra törekszik, hogy el kell tudni fogadni Istentől.

Jób 2:10 Ő azonban azt felelte: Úgy beszélsz, mint egy bolond. Ha már a jót elfogadtuk Istentől, nem kell-e a rosszat is elfogadnunk? Mindezekben sem vétkezett Jób az ajkával.

Még egy, kérdésként megfogalmazott vallomás.

JSir 3:37-38 Ki az, aki szól, és meglesz, hacsak nem az Úr parancsolja? Vajon nem a Magasságos szájából jön ki a rossz és a jó?

Sejthetünk tehát az idei évben megélt megpróbáltatások mögött manipulatív érdekeket, gazdasági szereplők titkos tevékenységét, némelyek világuralmi törekvéseit, de tudni kell és ezt jó érzés tudni, hogy bármi is történik, minden hátterében a mi Teremtőnk, Gondviselőnk, Krisztusban megváltást elvégző, a Szentlélekkel folytonos támogató munkát végző Atya áll.

Az, hogy valakinek hatalma van mások felett és azzal vissza is él, az nem azt jelenti, hogy Isten kezéből kicsúsztak a dolgok.

Ezt is bizonyítják a biblia részletei.

Dániel komoly vallomása ebben a témában:

Dán 2:20-21 Így szólt Dániel: Áldott legyen Isten neve örökkön-örökké, mert övé a bölcsesség és az erő! Ő változtatja meg az időket és az alkalmakat. Letaszítja és fölemeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.

Dávid a következőképpen gondolja:

Zsolt 103:19 Az ÚR a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat.

Egy komoly példa Izrael történelméből Nebukadneccar, Babilónia királya. Amit a zsidók értetlenül éltek meg és a többség nem akarta elfogadni, hogy ami történik, az Isten munkája révén történik.

Jer 25:8-9 Ezért azt mondja a Seregek URa: Mivel nem hallgattatok beszédemre, íme, elküldök észak minden nemzetségéért – ezt mondja az ÚR – és Nebukadneccarért, a babilóni királyért, az én szolgámért, és behozom őket erre a földre és lakóira és a körülötte lévő minden nemzetre. Elveszítem őket, iszonyattá és szörnyűséggé teszem őket és örökkévaló pusztasággá.

Ezt tovább erősíti még egy részlet:

Jer 27:5-7 hogy én alkottam a földet, az embert és az állatokat, amelyek e föld színén vannak, nagy erőmmel és kinyújtott karommal, és annak adom ezeket, aki kedves a szemem előtt. Most Nebukadneccar babilóni királynak, az én szolgámnak a kezébe adom mindezeket az országokat; sőt a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. Neki, fiának és unokájának szolgál majd minden nemzet mindaddig, amíg el nem jön az ideje, és az ő országa is szolgálni fog sok más nemzetnek és nagy királyoknak.

Egy újszövetségi példa is, nem akárkitől. Jézus, aki elszenvedi az éppen aktuális földi hatalom ítéletét, kijelenti, hogy ez is csak felülről adatott.

Ján 19:10-11 Erre azt mondta neki Pilátus: Nekem nem válaszolsz? Nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és hatalmam van arra, hogy megfeszítselek? Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a kezedbe adott engem.

Lehetnek számító hatalmak felettünk, irányíthatnak társaságok, közösségek elfogadhatatlan folyamatokat, születhetnek az emberek többségének nehéz törvények, rendeletek, soha nem szabad elfelejteni, hogy mindent Isten tart a kezében.

*Rendelkezel ezzel a meggyőződéssel? Hiszed, hogy minden hátterében Isten áll? Megnyugtat téged, hogy semmi nem történik Isten jóváhagyása nélkül? El tudod fogadni, hogy az így kialakuló és bekövetkező események mind a javadat is szolgálhatják, ha te tiszta szívből szereted őt?

*Kívánom, hogy mindenkit boldog, békesség és reménység töltsön be annak ellenére, bármi is történt ebben az évben és bármi is fog történni a következőben! Ez abból a meggyőződésből nyerhető, hogy Isten mindent a kezében tart.

4)Megerősítő zsoltár

Mindezek után a mai igénk, a zsoltár hadd erősítse bennünk az Isten iránti bizalmat és a belőle szerezhető békességet.

Semmivé teszi az Úr a nemzetek terveit, de az Úr terve örökké megmarad

Lehet, hogy történnek nagy horderejű gazdasági, politikai szövetkezések melyek nem kívánatos folyamatokat generálnak, de nekünk ezektől sem kell félni. Minden emberi terv és munka egy pillanat alatt válhat semmivé.

Az Isten terve pedig örökké megmarad.

*Milyen terveket szeretnél megismerni? A bizonytalan, törékeny, könnyen semmivé váló emberi terveket, vagy az örökkévaló isteni tervet?

*Kívánom, hogy tölts több időt az Isten örökkévaló tervének megismerésével, mint az érdekesnek és izgalmasnak tűnő emberi tervek kutatásával! Már csak azért is, mert a titkos emberi tervek kutatása izgatottá, idegessé, félelemtől remegővé tesz, az Isten örök tervének kutatása pedig egyre fokozódó nyugalmat fog biztosítani neked.

Nem a nagy erő menti meg a hőst

Ebben az évben megmutatkozott, hogy az emberek többsége kitől várja a menekülést a bajtól, a megoldást a problémákra.

Az ENSZ, a WHO, az uniós testületek, a nemzeti kormányok, az egészségügyi rendszer döntéseit, tetteit figyelte mindenki és várta tőlük a megoldást. Volt, aki megnyugvással fogadta az innen érkező híreket, volt aki mélységesen felháborodott. Abban azonban azonosak lehetnek az emberek, hogy nem látnak feljebb ezektől a szervezetektől.

Nemcsak az csalódik, aki lovaktól vár segítséget, hanem az is, aki embertől, kormánytól, európai parlamenttől, egészségügyi világszervezettől. Bár szolgálhatják ezek is a népek, emberek javát, végső soron egyik szervezet sem garantálhat biztonságot és megoldást az emberiségnek.

*Bárcsak egyre inkább teret nyerhetne az élő Istenbe vetett bizalom.

*Bárcsak egyre inkább személyes meggyőződés is lenne, amit a zsoltár ír:

Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.” (21. v.)

Maradjon velünk szereteted!

Vágyunk a rendíthetetlen biztonságra, amit sok esetben a kiszámíthatóságban várjuk teljesülni. Ahogy változnak a dolgok, egyre inkább rájövünk, hogy a kiszámíthatóság, a változatlanság nem lesz a biztonságunk alapja.

Van azonban valami, ami rendíthetetlen és arra érdemes építeni a biztonságunkat. Ez pedig nem más, mint Isten szeretete. Maradjon velünk szereteted – kéri a zsoltár megfogalmazója és ezt kérhetjük mi is.

Azt mondják, hogy az ember életében a biztonságot leginkább az teremti meg, ha szerető közösségben élhet. Aki szeretve van, aki szeretetet kap, az biztonságban érezheti magát.

*Tudod, ki szeret tökéletesen, teljes mértékben és mindig változatlanul? Nem más, mint Isten, aki Jézust adta, hogy ezt bizonyítsa.

Tehát szabad örülni, vigadni most is

Az idei évzárás sokaknak elfogadhatatlan, mert nem tudják a megszokott ünnepléssel tölteni. Nem tudnak tömeges rendezvényen részt venni, nem tudnak féktelen szórakozásban együtt lenni, nem tudják azt csinálni, amit szeretnének.

Persze van olyan is, aki azért nem tud örülni, mert a járványhoz köthetően elveszített valakit. Az emiatt meglévő szomorúság erősebb, ha nem egy idős, sok betegség miatt szenvedő családtag ment el, hanem fiatal egyén.

Épp tegnap hallottam, hogy egy Szabolcs megyében élő testvér, aki 13-án a községi adventi programon még szolgált, utána beleesett a fertőzésbe és 30-ra elhunyt. Ez nem egy ünneplésre okot adó helyzet a családnak.

Ha a körülményekre nézünk sokszor nincs okunk és jogunk ünnepelni. Ha Istenre nézünk, mindig van öröm, ami miatt ünnepelhetjük Őt a világ Urát.

*Megvallom, hogy ez az őszi időszak nekem is nagyon hullámzó lelki és érzelmi állapotot hozott. Sokszor nem is tudtam megmagyarázni, hogy miért van olyan rossz kedvem, miért vagyok nyugtalan, feszült. Örülök, hogy mindegyik hullámvölgyből kijöhettem. Ahogy nem volt magyarázata a negatív állapotnak, úgy nem tudom megmagyarázni a változást sem. Azaz emberi logikával nem tudom megmagyarázni, csak azzal a hittel, hogy Isten kisegített ebből.

*Eszembe jutott, hogy apukám is egy évvel ezelőtt ment el, valamint testvérem is decemberi hónapban távozott tőlünk 16 éve. Ez is szomorú emlék.

*Adja az Úr, hogy soha ne veszítsük el az ünneplésre, az Úrban való vigasságra való készségünket! Hogy ne csak a rendkívüli árengedmények, a fizetési jutalmak, a kedvező gazdasági fordulatok, a csökkenő adó, vagy ezekhez hasonló dolgok jelentsenek örömet!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s