Vetés biztos. Az aratás is?

Márk 4:1-20

1)Bevezetés

Hogy állunk az olyan munkához, amiben három tényező a sikertelenséget eredményezi és egy tényező látszik hasznosnak? Lehet, hogy feladnánk, mert a 25%-os hatásfok elég kicsinek tűnik.

Isten nem így áll a dolgokhoz. Még ha négyből három esetben kudarc az eredmény, akkor is hozzáfog és végzi a munkáját.

Ez a megközelítés is alkalmazható a magvető példájára. Isten szórja a magot akkor is, ha vannak bajok a talajjal és a körülményekkel is.

2)Miért Magvető példázata?

A Bibliában a szakasz előtti felirat szerint ezt a példázatot a „Magvető” példázatának nevezik. Azon gondolkodtam el, hogy miért ezt a nevet adták neki? Azért kérdés, mert magáról a magvetőről alig esik szó benne. Sem a példázat, sem a magyarázat nem sokat mond róla. Annyira nem, hogy a magyarázatban Jézus ezt a részletet nem is magyarázza. Sokkal több szó esik a talajok fajtáiról, a termést akadályozó hatásokról. Így inkább lehetne a „talajtípusok” példázatának is nevezni. Vagy a „termés akadályai”-ról szóló példázatnak. Esetleg a „termő ige” is lehetne a neve.

Ki a magvető? Ki az, aki az igét szórja? Isten? Jézus? A bizonyságot tevő tanítványai? A kiválasztott tanítók, próféták? Úgy érzem, válaszként nem tudunk egy személyt, egy forrást megnevezni, inkább azt felelhetjük, hogy mindegyik kiveszi a részét belőle. Ha épp a magvető kiléte ilyen bizonytalan, miért róla nevezzük el ezt a példázatot? Úgy látom, azért helyes így minősíteni a történetet, mert a Magvető nélkül, akitől származik a mag, aki folyamatosan garantálja a szétszórható igét, nincs értelme az egésznek, így Ő a leglényegesebb pont a példázatban.

Ha a tanító történet alapján elemezzük is a talajok fajtáját, a fellépő akadályokat, ami a termést lehetetlenné teszik, ezeken keresztül az emberi szív típusait, a körülmények hatásait, nem hagyhatjuk figyelmen kívül Istent, aki szinte pazarló módon szórja az életet jelentő beszédét.

Jól van ez így, hogy Magvető példázatról beszélünk. Így nem esünk abba a hibába, amibe a mai ember gyakran belekerül. Mégpedig abba, hogy annyi mindenen gondolkodik, annyi mindent elemez, majd megoldást keres, stratégiát tervez meg, de elfeledkezik a Mindenható Istenről.

Ugyanakkor azzal, hogy az Úr nem nevezi meg konkrétan a magvető személyét, egy nyitottságot is akar munkálni a hallgatóságban. Ne válogassunk a vető munkások között. Egyformán legyen érték a hintett ige. Ha személyes olvasásban kapod, ha hirdetett üzenetként jut el hozzád, vedd alázattal, fogadd be nyitottsággal. Tudd, hogy ebből származik az élet!

3)Miért mondja el Jézus a történetet?

Értelmetlennek is tűnhet ez a kérdés, hisz mindenki rávágja válaszként, hogy tanítani akar minket. Ez igaz. A tanítás – épp ezzel a példával – mit akar adni?

A kifejtés körüljárja a választ, de már most előzetesen hadd adjam meg a rövid feleletet. Jézus határozottan rá akar világítani arra, hogy Isten az igét azért adja, hogy azáltal termővé tegye az életünket. Azaz azt szeretné, hogy eredményesek, hasznosak, az Ő értelmezése szerint sikeresek legyünk, amit egyedül az igéjével tud biztosítani. Isten beszéde nélkül csak erőlködő karrieristák lennénk, nem pedig eredményes emberek.

Másrészt komolyan figyelmeztet, hogy ennek az isteni szándéknak vannak akadályai. Nem egy automatikusan garantált eredmény az, ha valahol hull az ige, ott biztosan termés is lesz. Az akadályok körülmények egybeeséséből alakulnak ki. Az ember szívének állapotából és a külső hatásokból. Ezek együttesen okozhatják, hogy hiába hullott az ige, nem fog életváltoztató, eredményességet segítő termést hozni.

Ezekkel együtt kapunk még egy határozott biztatást. Isten, aki veti a magot tudja, hogy milyen veszteségek is várhatók. Mégsem fukarkodik az igével, hanem azt bőkezűen osztja, szórja mindenfele.

*Így az elején tehát van három kérdés, amin érdemes gondolkodni.

 • Mitől várod az életed eredményességét? Csupán a szakmai tudásodtól, a tapasztalataidtól, a leleményességedtől, úgy, hogy az ige csak egy mellékes kiegészítő az életedben? Fogadd el, hogy a legfontosabb, legjobb eredményeket Istentől, az igéjén keresztül kapod!
 • Úgy tartod, hogy magától értetődő a hatás, ha olvasol néhány fejezetet a Bibliából, ha hallgatsz hetente egy-két igehirdetést, de nem veszed figyelembe saját lelki állapotodat és az életed körülményeit? Ezzel becsapod magad. Ráadásul könnyen válhatsz egy babonás állapotba, amiben azt hiszed, hogy a bibliaolvasás, mint tevékenység, vagy az igehallgatás, mint program változtatják az életedet. Azaz félelemből fogod elvégezni ezeket, mert attól tartasz, ha kimarad, károkat fogsz megélni. Nem azért fogod olvasni és hallgatni az igét, mert hallani akarod Istennek a rád vonatkozó mondanivalóját.
 • Harmadrészt adj hálát azért, hogy sok ki nem kelt ige ellenére Isten még nem jutott arra a döntésre, hogy végleg parlagon hagy téged, hanem szeretetéből adódóan pazarlóan szórja folyamatosan az igéjét.

4)A termés akadályai

A Magvető vet. Ehhez nem fér kétség. Nem irányítja a magvakat. Nem az ujjhegyei közül szórja precíz pontossággal a talaj bizonyos részeibe, ahogy ma sok növény magját vetjük. Széles mozdulatokkal szórja. Ennél fogva a mag olyan helyre is esik, ahol nem fog termést hozni.

Hogy miért nem, az nemcsak a madaraktól függ, nem a tövisek az okozói, vagy az égető napsütés. Ugyanúgy szerepet játszanak a talaj minőségi jellemzői is. Ha nincs termés, nemcsak a körülményeket kell hibáztatni, hanem a belső jellemzőket is.

Nézzük meg, mit tanulhatunk a talajtípusok értelmezéséből!

Az útfél és a madarak

Volt négy év az életemben a házasságkötés után, hogy vonattal jártam dolgozni a munkahelyre. Volt egy állomás, ahol közvetlenül a sínek mellett egy szántóföld terült el. Azon túl voltak utcák, házak. A szántóföldön átvezetett egy ösvény. Azok, akik azon a részen laktak, nem tettek kerülőt, hogy az aszfalt úton menjenek haza, hanem átvágtak ezen a területen. Tavasszal hiába szántotta be a gazda és vetette el a magot erre az ösvényre is, az emberek ugyanúgy kitaposták a maguk ösvényét és ezzel megakadályozták a növény felnövekedését és termését.

Az útfélre esett magok képéből ez az emlék jutott eszembe. Igaz, itt nem az emberek tapossák a földet, hanem madarak kapkodják el a magot. Azért történhet ez, mert kemény a talaj és a magok nem „találnak” helyet a mélyben.

Úgy is mondhatnánk, hogy itt a mag lepereg. A hallott ige lepereg az emberről. Az Ördögnek pedig gondja van arra, hogy elvegye azokat.

Ezt – és a többi típust – hogy is értsük?

Gyakran az a kép él bennünk, hogy ezek a példák négy embertípust ábrázolnak, ezzel négy lehetőséget mutatnak arra, hogyan hat életükre az ige. Ez is lehet egy megközelítés. De úgy is érthetjük ezeket, hogy minden ember egy nagy földterület és az életében van négy talajtípus. Ezek különböző arányban találhatók. Útszéli, köves, tövises és befogadásra alkalmas. Az lenne a legjobb, ha csak az utolsó fajta adná a teljes területet. Itt érdemes megemlíteni, hogy hajlamosak vagyunk úgy érteni ezt a példázatot, hogy mi a termő talajú csoportba tartozunk, sokan pedig sajnos a másik három típusba esnek.

Úgy érzem, Jézus nem azt akarja ezzel a példázatával közölni, hogy Ő beskatulyázza az embereket négy típusba és azon semmit nem akar és nem tud változtatni. Végső soron azt szeretné elérni, hogy bőven termő talajjá váljunk, még ha most kemény, köves, tövises állapotban is vagyunk.

Isten nemcsak vet, hanem földet is munkál.

Nem akarok másik példázatra ugrani, de ha megnézünk egy másik történetet, láthatjuk, hogy az Úr azon van, hogy termőre forduljon mindenki.

Luk 13:6-9 És ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, harmadik éve már, hogy idejárok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azért, miért is foglalná a földet hiába! Az pedig így válaszolt: Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg körös-körül megkapálom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod.

Tehát nem egy változhatatlan állapotról van szó egyik típusnál sem, hanem megváltoztatható jellemzőkről.

Láttam már teljesen elgazosodott területet hosszú, fáradtságos, kitartó munkával termőre fordítani. Volt részem abban, hogy kövekkel, törmelékekkel teli talajt műveltünk és évről évre szedegettük a köveket és egyre tisztább, egyre könnyebben kezelhető lett a föld.

*Ne keseredj el, ha azt kell beismerni, hogy nincs gazdag termés az életedben. Az úr művelni is akar téged.

Visszatérve az útszéli talajra, azt is közölheti velünk az Úr, hogy lehet az életünkben olyan terület, ahonnan lepereg az ige.

Lehet, hogy sok témában könnyen befogadjuk a tanítást, de lehetnek olyanok, amik kemény talajra találnak.

 • Ha van egy kialakult elvem és gyakorlatom a pénzkezelésre, akkor az adakozásról szóló igék leperegnek rólam, mert nem akarom megváltoztatni a hozzáállásomat.
 • Ha úgy gondolom, hogy az egyéni teljesítmény számít csak az életben, akkor a közösségi szerepvállalásról, a gyülekezetért való szolgálatról tanító üzenetek fognak leperegni rólam.
 • Ha úgy gondolom, hogy vezetőnek születtem, akkor az alázatról és a szolgálatról szóló igék fognak leperegni rólam.
 • Ha azt gondolom, hogy elég jól csinálok mindent, amibe belekezdek, akkor az ember tökéletlenségéről, esendőségéről szóló kijelentések fognak hidegen hagyni.
 • Ha azt vallom, hogy a rendezetlen kapcsolataim mindig mások hibájából, rossz jelleméből adódnak, akkor az önvizsgálatra figyelmeztető igék fognak leperegni rólam.
 • Ha él bennem ellenérzés bizonyos népcsoportok iránt, akkor például a cigánymisszió felhívásait megfogalmazó, vagy a hajléktalanok felé irányuló munkára buzdító tanítások leperegnek rólam.

*Kérlek, gondold át, hogy a Biblia milyen részei, a tanítások milyen témái peregnek le rólad! Ez sokszor úgy jelentkezik, hogy idegesít, hogy ott pattognak a vetett magok. Ne nyugodj bele, hanem hagyd, hogy az Úr munkálja ezeket a területeket is.

Sziklás hely

Ez egy olyan terület, ahol gyorsan kikel a mag, de nem hosszú életű. A magyarázat rámutat arra, hogy a kiszárító napsütés azt a szenvedést jelzi, ami az ige miatti üldözésből adódik.

Jézus megmutatja, hogy van egy újabb probléma, ami megsemmisítheti a kifejlődőben lévő termést. A Biblia – olvasása, alkalmazása, érvényesítése, mellette történő kiállás érvelés – miatti támadások. Ezek erőteljesebben érik el hatásukat, ha nem elég mély a talaj.

A nap mindenhova süt. De ahol mély a talaj és mélyre megy a gyökér, ott nem égeti ki a növényt. A veszély ott áll fenn, ha az élet, az igeértelmezés, az ige alkalmazása sekélyes, felületes. Ha nem alakulnak ki mély meggyőződések, akkor a megpróbáltatást hozó hatások elfonnyasztják a fejlődő életet.

Az igét lehet futtában olvasni. Lehet keresni rövid és egyszerű tanításokat az interneten. Ezek egy újszülött életében lehet, hogy elégségesek. A fejlődő hívőnek többre van szüksége. Bár megjegyezném, hogy sok egyén életében épp a hitélet elején elmélyült a bibliaolvasása és ahogy halad előre válik felületessé, mert úgy érzi, már sok mindent tud, így nem kell olyan elmélyülten olvasni.

Ma itt Magyarországon ez a legbecsapósabb a problémás talajtípusok között. Lehet felszínesen jónak tűnő a föld, de a mélyen kemény rétegek rejtőznek. Ez nem ütközik ki, mert nincs a Biblia miatti üldözés. Ha ilyen beállna, sok talajról lehet, hogy kiderülne, hogy csak egy sekélyes, felszínes látszat a jó talaj.

Lehet, hogy a világjárvány is rámutat erre? A félelem, aggódás, tiltakozás, lázadás sok, magát kereszténynek valló ember életében nem az mutatja, hogy sekélyes a talaj és a megpróbáltatás közben nincs béke, nincs meggyőződés.

*Testvérem! Ne elégedj meg a könnyű üzenetekkel, könnyű tanításokkal! Igyekezz elmélyülni a Bibliában! Ne legyen elég, hogy bizonyos kulcsszavakat varázsigeként ismételgetsz! (Csak hinni kell és elég. A szeretet mindent megold! Nem tehetek mást, csak imádkozom.)

A tövisek között

A harmadik típusnál azt látjuk, hogy a tövis nem más, mint a gondok, a gazdagság csábítása, vagy más kívánságok fojtó hatásai.

Újra felmerül a kérdés, hogy ez csak némelyeket érint, csak egyes emberek élik meg az ilyen kísértésekből eredő harcokat? Nem, mindenkire hat. Tehát a tövis mindenki életében ugyanolyan eséllyel kikelhet, csak az a kérdés, hogy hagyják-e felnőni vagy nem. Ha ezeket a kísértéseket hamar felismerik és kigyomlálják, akkor nem fogja megfojtani az igét és nem fogja megakadályozni a termést, az eredményes hívő életet.

*Küzdesz gondokkal? Lekötik figyelmedet, energiádat? Emiatt nem tudsz figyelni Isten szavára, azt mondod, nincs időd az Igére? Vigyázz, mert megfojtják azt is, ami eddig kikelt.

*Csábít a gazdagság? Légy óvatos ezen a téren is! Ez a terület is le tudja olyan mértékben foglalni a gondolkodásodat, hogy nem tudsz mással törődni, nem tudsz érdemben az igével foglalkozni.

*Vannak más vágyott célok? Úgy törekedj az elérésre, megvalósulásra, hogy tarts helyes egyensúlyt! Ne engedd, hogy kizárólagossá váljon a téma, az ügy az életedben!

5)Összegzés

 • Ma Jézus figyelmeztet arra, hogy az élet beszéde nem problémamentesen hoz termést az életünkben.
 • A szív állapota és a világ körülményei rengeteg fojtó, gátló hatást fejtenek ki.
 • Isten nemcsak vet, hanem a talajt is művelni akarja.
 • Ő bőkezűen szórja a magot, bármennyire is van esély arra, hogy terméketlen talajra kerülnek. Isten nem fukar velünk.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s